Sist oppdatert: 10.11.2017 20:51

20171110 Hvorfor er det så mye motstand og misnøye med pressa i Valdres?

  SOVEIG LIE

Hvis det er slik at kommunestyret i Sør-Aurdal ikke liker presseoppslag om seg selv, burde de skåne seg selv for useriøse uttalelser.

Den siste kom fra kantina på Tingvang fra en mann med tre hatter. Én hatt som skal føre tilsyn med den kommunale forvaltningen (kontrollutvalget), en annen hatt som sekretær for kontrollutvalg i flere kommuner. Den tredje hatten sitter på toppen i representantskapet i Kommunerevisjon IKS som blant annet reviderer kommuneregnskapet. Det kan kalles en skikkelig samrøre av verv.

I tillegg har det vært hemmelige møter og manglende møteprotokoller. Manglende møtereferater er en alvorlig mangel som resulterer i at ingen "vet eller husker" hva som ble sagt og hvem som gjorde hva. Slik blir viktige saker hengende i lause lufta.

Hvorfor liker ikke mange folk i Valdes at pressa skriver om denne samrøra og lukkede møter som kanskje burde vært åpne? Er folk redde for uenighet? Redde for å si hva de mener? Mye kan tyde på det, for det er veldig sjelden at noen skriver i kommentarfeltene. Det gjelder både i Avisa Valdres og Kommunal rapport.

Derimot skrives det noen innlegg om hvor belastende det kan være med kritikk i pressa. Skal pressa bare skrive om positive ting?

Å lytte til konstruktiv kritikk må være viktig i alle offentlige verv. Og for oss som vil vite hva som skjer, er det pressas oppgave å avdekke feil og mangler. På den måten kan det også rettes på. Ingen er feilfrie. Vi lever jo heldigvis i et demokratisk samfunn med fri presse. Fri presse er det mange land som ikke har. Da har de enten diktatur der pressa er kneblet eller anarki hvor det ikke finnes hverken lover eller regler å holde seg til.

I det siste har vi sett at NRK har drevet "gravende journalistikk" i Somalia og funnet hårreisende forhold på en koranskole. Hvis ikke NRK/pressa hadde funnet ut av dette og publisert det, hvem skulle ellers gjort det?

Det er klart at rektoren ved skolen ikke likte oppslagene og like godt drapstruet en av journalistene. Heldigvis er vi langt unna slike forhold i Presse-Norge, og det er vel slik at når pressa finner uregelmessige forhold selv i en liten Valdres-kommune, så er det til alles beste at det blir offentliggjort. På den måten får avislesere kunnskap om hva som foregår og kanskje også bedre forståelse for at ting ikke alltid er slik det burde være. På den måten kan det føre til endringer som er positive for alle parter. Noen kan kanskje ta kritikken personlig, og det er leit, men alle har tross alt muligheter til å forsvare seg.

Vi har også sett idrettstoppenes festeregninger. De satt langt inne, men pressa fikk de til slutt, slik at det ble publisert og satt inn føringer til endringer. Hvis ikke pressa hadde gjort det, ville vel regningene fortsette å stige til himmels. Og slik vil vi vel ikke ha det?

De fleste av oss stoler på politikere som gjør jobben sin for alles beste  uansett i hvilken bygd man bor i. Men vi må tåle at pressa noen ganger går tett på og avdekker forhold som kunne vært bedre. For hvem skal ellers gjøre det?

Solveiglie1@gmail.com