Sist oppdatert: 10.11.2017 21:54

En løs kanon på dekk

  SIRI RUUD
Sør- Aurdal kommune har problemer med å få budsjettet for 2018 i havn. I den anledning har kommunestyrerepresentant Reidar Schlytter fra Sør- Aurdal arbeiderparti kommet med et høyst privat utspill.

Han foreslår å løse de økonomiske problemene som kommunen har, ved å flytte ungdomstrinnet fra Hedalen b. og u. skole til Bagn. Helt på egen hånd har han ‘ kastet’ fram dette forslaget som har ført til reaksjoner i Sør- Aurdal arbeiderparti og i Hedalen Arbeiderlag. Reaksjonene er fullt forståelige. Reidar Schlytter har vel så mye politisk erfaring at han skjønner at han har gjort en stor bommert. Han bør vel kjenne til de demokratiske prosessene som fungerer i et samfunn i Norge.

Det er unødvendig å minne om at denne saken ang. u. tr. I Hedalen for lengst er lagt død. Så akkurat dette poenget er ikke noe å diskutere. Men det er nødvendig å diskutere den framgangsmåten som Schlytter her bruker. Vi er her i landet svært stolte av vårt demokratiske styresett , og det feirer vi hver 17. mai.

Schlytter har gått på tvers av alle regler for politiske beslutninger . Han har gått utenom de politiske fora som slike forslag skal gå gjennom. Han har kort og godt gått utenom alle demokratiske arenaer der slike forslag skal behandles. Han er en ‘ løs kanon på dekk’.

Vi liker ikke løse kanoner.

I tillegg har han misbrukt velgernes tillit ved å komme med et privat forslag av en slik dimensjon. Slike handlinger bidrar kun til politikerforakt.
Reidar Schlytter bør raskest mulig legge seg flat og be om undskyldning overfor de berørte parter; innbyggerne i Hedalen, Sør- Aurdal Arbeiderparti og de velgerne som har valgt han inn som deres representant i kommunestyret.