Sist oppdatert: 25.06.2021 18:49

Klassebilder fra 1978 og 1979

  ARNE HEIMESTØL

I forbindelse med skolejubileet er det samlet inn bilder som nå henger i glass og ramme i inngangen til samfunnssalen på skolen. Ikke alle bildene er fra avslutningsåret. Klikk hvert bilde for å se større utgave.

Øverste rekke: Anne Hilde Flaten (Øigarden), Birger Flattum (Åsheim), Britt Helene Brenden, Geir Egil Skogstad, Geirmumd Lie, Gunn Karin Fossholm

2. rekke: Harald Bakke, Ingeborg Rundbråten (Garli)(lærer), Jonny Skogstad, Kai Erik Eriksen,Knut Erik Dagene, Mari Goplerud (Rygg)(lærer)

3 rekke : Marianne Bakke(Bjørnstad), Marit Stensrud, Marit Stugaard, Morten Vestrom,
Oddveig Slettebråten, Osvald Fossholm,

4. Rekke: Solfrid Fossholt (Homble), Svein Johan Kulterud og Mari-Anne Komperud (Aaslie)

Foran fra Venstre: Rolf Gunnar Olsen (lærer) Toril Grønhaug, Rønnaug Stugaard, Aud Inger Aaslie

2. rad : Else Joplassen, Else Anny Wangen

3. rad : Gunnar Heiene, Einar Kulterud, Tor-Einar Fekjær, Hans Pandur