Sist oppdatert: 16.11.2017 15:37

Et pust i nakken!

  KÅRE HELLAND

 

Det blir stadig vanskeligere med rammer til offentlig sektor. Regjeringens budsjettforslag viser nedgang i skatt og rammer. Lite kan vi påvirke. Eiendomsskatten på verker og bruk reduserer handlefriheten vår, innslag på støtteordninger heves slik at kommunen må dekke mer selv. Reduserte overføringer må kompenseres med andre inntekter om tjenesten skal opprettholdes.
 

Gjennom mine 10 år som ordfører har jeg opplevd svingninger som har skapt utfordringer. Også i år og med større trykk en tidligere.

Takket være en administrasjon  med en blanding  av lang erfaring og friskt pågangsmot  gir dette en stor kompetanse som forsøker å finne gode løsninger som de legger frem for oss politikere.  Andre kommuner rundt oss har lignende utfordringer, så vi er ikke et unntak.
 

Ser vi av media, er det skremmende og oppleve hvordan mange kaster seg på ordkarusellen for å ta politikere som tørr si noe og har egne meninger.

Ingen ting er vedtatt, og det er lov komme med forslag til løsninger og argumentere for og i mot. Når et flertallsvedtak blir fattet, må en bøye seg for det. Dette er demokrati. Det er ikke nok at vi bli pustet i nakken av regjeringen, men blir nærmest blåst over bord fra enkelt individer som avdekker manglende kunnskap om demokrati når noen tørr si hva de mener. Det er viktig å ha gode diskusjoner i kommunestyre for å finne gode løsninger for våres innbyggere.
 

Det går snart mot nye nominasjoner i partiene for neste kommunevalg. Jeg tror ikke det blir lettere å få noen til å stille etter siste års media oppslag mot enkelte. Jeg hilser derfor velkommen de som har så sterke meninger om hvordan ting kan løses  til å stille seg til disposisjon i politikken.
 

Det er bra med diskusjoner, det får oss fremover men de må være saklige og ikke slike vi nå har sett i media. Det skaper harme og ikke gode løsninger.

Et pust i nakken tåler vi alle men jeg tar avstand fra person uthenginger.