Sist oppdatert: 17.11.2017 20:32

Rollediskusjon i flere kommuner

  ARNE HEIMESTØL
– Det har vist seg å være en uheldig manøver å velge kontrollutvalgsleder til representantskapet i Kommunerevisjon IKS, sa ordfører Solveig Vestenfor i kommunestyremøtet i Ål i Hallingdal torsdag
.

Jeg stiller min plass som leder i kontrollutvalget til disposisjon og oppfordrer til snarlig valg av nytt medlem, uttalte Edvin Ræstad, som også sitter i representantskapet. Avisa Hallingdølen har laget dette oppslaget.

Vi har spurt Reidar Schlytter, som er leder i kontrollutvalget i Sør-Aurdal og leder i representantskapet i Kommunerevisjon IKS, hvordan han ser på denne rollekombinasjonen.

– Det er helt opp til hvert enkelt kommunestyre å velge sin representant til representantskapet i Kommunerevisjonen IKS. Representantskapet og alle 12 kommuner foretok en justering av § 5 i selskapsavtalen i 2015, som gav åpning for at ordførere kunne velges inn som representanter, sier Schlytter.

Ordlyden i § 5 i selskapsavtalen er som følger:

Alle eierkommuner skal være representert i representantskapet med en representant hver. Det enkelte kommunestyre velger selv sine representanter med personlige vararepresentanter.

– Med bakgrunn i nevnte, er det opp til hver enkelt kommune å vurdere hvem som skal representere kommunen i representantskapet. At Ål kommune ønsker å endre sin representasjon, er et valg som kommunen selv tar og det er helt ordinært, sier Schlytter.