Sist oppdatert: 03.11.2017 06:43

God framdrift

  ARNE HEIMESTØL

De siste ukene er det gjennomført gravearbeider i Brunbakklia og Skolehagen. Kabelgrøfter er i stor grad ferdige, og noen steder er fiberen ført fram til hus.


Sveising av fiber i Brunbakklivegen 36 tirsdag

Firmaet Vokks Nett fra Dokka har montert inntak og ruter i mesteparten av husene, og torsdag kom elektronikken som skal brukes i noden som fordeler fiber til alle adressene.

Det er håp om at de 46 lokasjonene om kort tid kan ta "motorveghastighet" i bruk når de kobler seg opp mot Internett. Mens vanlig nettfart i dag er 0,5 megabit opp og 6 megabit ned på ADSL, vil det nye tilbudet gi minimum 50 megabit både opp og ned, og en kan få større hastigheter hvis det er behov for det.

Ikke i mål
Så legger undertegnede til en kommentar: Det er gledelig at mange har fått, og flere nå får, fiber. Arbeidet med å framskaffe tilbud til resten av bygda, bør fortsette med økt styrke. Et digitalt skille mellom de som har, og de ikke har fått tilbud om fiber, bør rettes opp.