Sist oppdatert: 19.11.2017 19:01


Sagn og Soge i Søndre Ourdahl

 

 

SIGRID HAUGEN

Sør-Aurdal Historielag  har annethvert år siden1982 gitt ut heftet Sagn og Soge i Søndre Ourdahl». Redaksjonskomiteen har starta arbeidet med 2018-heftet. Til det trenger vi mer stoff!

Vi ønsker små og store bidrag velkommen. Ta kontakt med en av disse hvis du vet om noe som kan være av interesse:

Kristian Berglund, tlf. 900 63 443, e-post kristianoberglund@hotmail.com
Trond Bråten, tlf. 975 94 537, e-post trbraten@bbnett.no
Anette Hougsrud, tlf. 909 50 904, e-post h-houg@online.no
Sigrid Haugen, tlf. 970 72 433, e-post sigrid@hedalen.no