Sist oppdatert: 22.11.2017 06:10

Styreleder Mietle har trukket seg

 

ARNE HEIMESTØL
Fredag 17. november sendte ordfører Eivind Brenna en henvendelse til Franz Mietle om å trekke seg fra vervet som styreleder i Kommunerevisjon IKS. Mandag gikk Mietle av, men hadde en annen begrunnelse enn uttrykt mistillit.


Fra representantskapsmøtet i Kommunerevisjon IKS på Gol sist mandag.
Mietle var ikke til stede.

– Som medlem av representantskapet er det styret og styrets leder jeg "kjenner" og jeg har svekket tillit til. Jeg vil henstille til styreleder å fratre, skriver Brenna.

Kampanje for å gjenopprette tillit
– Nå er det satt i gang en kampanje som skal gjenopprette tilliten til kommunerevisjon. Det gjøres ved at flere går ut og sier at den ikke har gjort noe kritikkverdig, og at de er utsatt for en svertekampanje. Det skaper ikke tillit.

Brenna mener Kommunerevisjon IKS har gjort noen kritikkverdig valg, det kunne de beklaget, og da ville man kunne tro på dem igjen.

Lover og regler må følges
– Husk at kommunerevisjonen skal "dømme" i spørsmål om vi som kommuner gjør "ulovlige" vedtak eller handlinger. For å ha denne rollen må man selv holde seg strengt innenfor lover og regler.

I fortsettelse nevnte Brenna Odden-saken i Sør-Aurdal, der Sandsengen sendte taushetsbelagte informasjon til pressen – en handling som styreleder ikke ryddet opp  i, og at to kommuner nå søker seg ut av Kommunerevisjon IKS. – Ved å velge ny styreleder vil man kunne starte på nytt med klarere roller, skrev ordfører Brenna.

Mietles begrunnelse
Styreleder Mietle var ikke til stede på representantskapets møte på Gol mandag kveld. I brev til representantskapet i Kommunerevisjon IKS gjorde han det kjent at han trekker seg fra vervet som styreleder. Hans skriftlige begrunnelse var blant annet at han er innvalgt fra Hol kommune, som har vedtatt å melde seg ut av selskapet.

  • Her kan du lese hele fratredelsesbrevet.