Sist oppdatert: 25.11.2017 21:42

Kulturprisen for 2017 – ordførerens tale

 

TEKST: ORDFØRER KÅRE HELLAND
BILDE: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune vart første gang delt ut i 1978.

I retningslinjene for Kulturprisen, heter det:

Formålet med utdeling av kulturprisen er å stimulere til økt innsats i kunst, kulturliv og miljøarbeid, og gi en oppmuntring til de mange som er engasjert i slik virksomhet. Kulturprisen kan deles ut til enkeltpersoner som har gjort en særlig innsats i kunst og kulturliv i Sør-Aurdal. Prisen kan også deles ut til lag og foreninger.

Kulturprisen 2017
Vi har i år tre verdige kulturprisvinnere. Formannskapet har gjort enstemmig vedtak om at Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2017 skal tildeles:

Hedalen Ungdomslag teatergruppe, Begnadalen Amatørteater og Bagn idrettslags Revygruppe.

 

Kari Sørbøen, Mirian Mikkelsgaard, Gunn Kjensrud, Bodil Øyhus Pihl, Cathrine Hagen, Hans Allergoth, Kåre Helland og Gunvor Elene Thorsrud

Begrunnelse
Sør-Aurdal kommune ønsker på denne måten å hedre teater- og revygruppene i kommunen for den fantastiske innsatsen de har lagt ned gjennom en årrekke og skapt et levende teatermiljø i hele kommunen til glede for både aktive og publikum.

Revy- og teatergruppene er en viktig bærebjelke i kulturlivet i kommunen.

Det er stor aktivitet i teatermiljøet med oppsetninger av barneteater, teaterforestillinger og revyer. Deltakerne er i alle aldersgrupper.

En god latter forlenger livet, heter det. Revy- og teatergruppene har slik bidratt til god folkehelse i hele Sør-Aurdal. Det er mange involvert, både på, foran og bak scenen; skuespillere, lyd og lys, kulisser, kostymer og sminke, samt alle støttespillerne som stiller opp frivillig. Det ligger lange perioder med øvinger bak revy- og teateroppsetningene som vi alle får glede av og kan la oss underholde.

Prisvinnerne

Hedalen Ungdomslag teatergruppe
Hedalen Ungdomslag ble stiftet i 1898 og teateraktiviteten har stått veldig sterkt i laget helt fra begynnelsen av. Drømmen om scene meldte seg ganske raskt. I 1924 ble det vedtatt å bygge scene, og etter flere basarer, teaterkvelder og dugnadstimer sto scenen klar i 1927. Siden den gang har mang en hedøling fått øvd seg i underholdningens kunst, og latt seg bli underholdt fra scenen på Nørre lokalet.

I krigsårene var det ingen, i beste fall lite, teateraktivitet i laget, men dette ble tatt opp igjen med vellyst det første hele arbeidsåret etter krigen, i 1946.
Edvard Elsrud sa det slik; «ei tid etter krigen hadde bygda «detta går itte-alderen» og revygjengen ble da som ei kulturell øy i et svart hav».

Teatergruppa i Hedalen Ungdomslag har siden da i stor grad levert underholdning tradisjonelt hver 17.mai og 4.dag jul, i tillegg til å være aktive bidragsytere i ulike arrangement i bygda.

For Hedalen Ungdomslag som eiere av Nørre lokalet har teaterlagets aktivitet vært en forutsetning for å kunne ivareta lokalet. Motivasjon blir hentet i gleden av å skape noe positivt sammen. I ungdomslagets protokoller fra 80-tallet kan en lese; «Selv om det er viktig for laget at skuespill og revy innbringer penger i kassa, er det enda viktigere at ungdommen aktiviseres på en positiv måte og at vi som publikum bare kan sette oss ned og le, eller gråte, og på den måten få ny giv til hverdagens kjas og mas.»

Teaterlaget har for det aller meste hatt sin aktivitet i Hedalen og på Lokalet spesielt, men har også vært gjestespillere i kulturarrangement ellers i kommunen og Valdres. Ved første gangs oppsetning av «Den Spanske Flue» turnerte gruppen i Valdres med forestilling både i Bagn og Vang. Teaterlaget var initiativtager til den felles «Sør-Aurdals revyen» som var et samarbeidsprosjekt mellom teaterlagene i kommunen i to år, med hensikt å dele gleder og erfaring, samt styrke samholdet bygdene imellom.

Hedalen Ungdomslag har en egen barneteatergruppe med dyktige ledere. De har opp igjennom årene hatt mange oppsetninger, og mange barn og unge har fått prøve seg på scenen.

Rett før jul i 2015, inviterte de like gjerne alle 1.-4. klassene i kommunen til forestillingen «Putti Plutti Pott» på Nordre lokalet i Hedalen. Lokalet fyltes opp av nærmere 200 forventningfulle elever fra Bagn, Begnadalen og Hedalen. Det ble en flott forestilling som satte julestemningen.

Begnadalen Amatørteater
Et par år etter at Bygdeutvalget i Begnadalen ble stiftet, ble det tatt initiativ til start av ei lokal teatergruppe om et viktig trivselsskapende tiltak. Det ble sendt ut et spørreskjema i bygda som ga mye positive svar. En liten gruppe prøvde seg med en sketsj på julefesten i 1993. Dette var suksess, og februar 1994 ble Begnadalen Amatørteater dannet. Første stykket ble vist februar 1995 og het ”Agent Lureng”.

Asbjørn Garthus var primus motor de første årene, og hadde flere roller i gruppa.

Den gruppen som startet det hele var Asbjørn Garthus (instruktør, sufflør, skuespiller), Liv Marion Olsgaard, Magne Damslora, Kåre Nyhagen, Gudbrand G. Strømmen, Elling Weimodet og Liv Barbro Veimodet. Ragnhild Gran (sufflør) og Heidi Sollie (sminke).

Noen har kommet og noen har gått gjennom årenes løp, men av de første er fremdeles Elling og Liv Barbro med.

Gruppa har vekslet mellom å fremføre teaterstykker og revyer foran fullsatte saler i starten av februar hvert år. Leder av Begnadalen Amatørteater, Hans Allergoth, uttrykker det slik: «Om vi har det gøy, har publikum det gøy, tror vi. Vi anbefaler alle å bli med i en teatergruppe. Føler du ikke for å stå på scenen, kan du hjelpe til med sminke, billetter, kakebaking, barnepass, kulisser, e.l.»

Begnadalen Amatørteater har samarbeidet med andre teatergrupper og foreninger om enkelte prosjekter i kommunen. Ved tusenårsskiftet skrev Gudbjørg Fønhus Stensrud tablåer som ble fremført ved våre to stavkirker i Reinli og Hedalen, samt ved kommunenes 1000-årssted.


Begnadalen Amatørteater og har hatt egen barneteatergruppe i åtte av disse årene. Idéen med barneteateret var at det er barna selv som står for alt som foregår på scenen, alt fra introdusering via sang til selve skuespillet. Og at ungene har det gøy på scenen er lett å se. Tilstrømningen av barn var stor, og det var stort sett med mellom 20-30 unger. Den største utfordringen var å finne stykker med nok roller. Etter suksessen i 2002 satte barneteatergruppa de neste årene opp bl.a. «Robin Hood», «Dyrene i Hakkabakkeskogen», «Folk og røvere i Kardemommeby», «Jungelboken» og «Aladdin». I oppsettingen av "Folk og røvere i Kardemommeby" spilte barn, ungdom, voksne og en lys levende papegøye sammen. 2009 var det siste året Begnadalen Amatørteater hadde rent barneteater, men ungdommene i bygda er fortsatt med på revyer.

Revygruppa i Bagn idrettslag
Revygruppa i Bagn IL kom i gang i 2007, da spilleautomatene skulle forbys og det dermed ble kutt i en av idrettslagets viktigste inntektskilder. I bresjen sto ildsjelen Mikael Fønhus, sammen med en gruppe revystjerner fra Hølerafossens festlige menneskeforening (HFFMF) med flere. En fantastisk dugnadsgjeng både på, rundt og bak scenen stilte opp – deriblant en talentfull gjeng 10-ende klassinger som nylig hadde hatt sin egen revyoppsetning til inntekt for klassetur. Siden har nye ildsjeler tatt ansvar og nye revystjerner har dukket opp.

Mikael Fønhus sa i oppstarten: «Revy er en positiv aktivitet for hele bygda, det gir mye glede, samhold, folk fra flere alderstrinn, yrker og interesser møtes til ett felles prosjekt. Det gir glede for publikum og penger som investeres for bygda.»

I februar 2008 var det premiere på den første revyen «Samling i bånn». Det er blitt i alt 7 revyer. Fra revyscenen har vi møtt flere lokale helter, blant andre Sjur i Renna (gaupa) Berte Skrukkefyllhaugen, og personligheter som Jens i Plassen, Doris og Ænders som har blitt skapt for anledningen, samt internasjonale personligheter..

Bagn IL revygruppe har jubileum i år, og ildsjelen Torstein Øyhus kan røpe at: «Selv om revygruppa i år fyller 10 år, så har ordførerutvalget i Sør-Aurdal vært lite varierende, så Marit og de andre sminkedamene har blitt gode på løsbarter. Fjerning av barten har vært tema vad flere anledninger.»

Angående aldersspredning er det artig å nevne att spranget mellom yngste og eldste deltager på scenen er 81år. Revy og teater skaper fellesskap og samhold.

Det som har vært fast alle årene, er et folkerikt og godt publikum. Med stort sett alltid utsolgt premiere + 2 lørdagsforestillinger, har hver revy blitt sett av mellom 750 og 900 personer.
Leker vi litt med disse tallene, så ser vi at 30% av kommunens innbyggere har sett revyen.

Bagn IL revygruppe roser samarbeidet med de andre teatergruppene i kommunen.