Sist oppdatert: 05.11.2017 20:21

Ja til økt eiendomsskatt – nei til ny skoledebatt!

  ANNY BAKKE PERLESTENBAKKEN

Nå vil vi ikke ha noen ny skoledebatt i Sør-Aurdal. Nå må herr Reidar Schlytter og hans medsammensvorne finne andre områder å spare på i stedet for å angripe ungdomsskolen i Hedalen. Kanskje flere elever ved SAUS ønsker å gå på ungdomsskolen i Hedalen i stedet?

For å øke bosettingen både i Hedalen og resten av Sør-Aurdal er det svært viktig at vi kan tiltrekke oss barnefamilier og ikke bare pensjonister. Næringslivet i Hedalen er i stadig utvikling og trenger arbeidstakere. Kommunestyret har takket «nei» til et offensivt tilbud fra næringslivet i Hedalen om å ta imot flyktninger. Næringslivet må da i stedet tiltrekke seg andre personer. Vi trenger stabilitet rundt skolesituasjonen for å være et attraktivt område å flytte til. Barna er vår framtid, og da må vi ta vare på dem på best mulig måte. Ikke rør ungdomsskolen i Hedalen!

Hvorfor vil ikke Arbeiderpartiet øke eiendomsskatten? Sør-Aurdal kommune har lavere eiendomsskattetakst enn de andre kommunene i Valdres. Hvorfor kan vi ikke øke den litt og nærme oss de andre Valdres-kommunene? Sør-Aurdal kommune går jo helhjertet inn for alle fellestjenester i Valdres, så hvorfor kan vi ikke nærme oss de andre litt på eiendomsskattetaksten?

Hva kan Reidar Schlytter og politikerne selv bidra med? Hvorfor må Sør-Aurdal kommune ha 25 kommunestyrerepresentanter? Er det ikke på høy tid at antallet blir redusert? I Sør-Aurdal er det like mange kommunestyrerepresentanter som i Nord-Aurdal – en kommune med over dobbelt så mange innbyggere. Øystre Slidre har flere innbyggere enn Sør-Aurdal og klarer seg med 21 kommunestyrerepresentanter. Burde ikke Sør-Aurdal kunne klare seg med 19 kommunestyrerepresentanter?

I løpet av det siste halvåret har vi lest i avisa Valdres om flere politikere i Sør-Aurdal som har «mange hatter» . Etter mitt syn er det behov for å bli kvitt noen av disse «hattene». I tillegg er svært mange av politikerne kommunalt ansatte. Kanskje kunne vi fått et større mangfold blant politikerne hvis antallet ble redusert. Mitt råd er derfor at nå må politikerne selv bidra til å skape innsparing på sikt ved å redusere antallet kommunestyrerepresentanter ved neste kommunestyrevalg.