Sist oppdatert: 06.11.2017 17:00


Pressens skyld?

  ARNE HEIMESTØL
Mandag 23. oktober var det et felles kontrollutvalgsmøte for Valdres på Fagernes. Hensikten med møtet var blant annet å drøfte den spesielle mediesituasjonen som kontroll og tilsyn har vært, og er, utsatt for i avisa Valdres og Kommunal Rapport, leser vi i møtereferatet.

Til Kommunal Rapport sier kontrollutvalgsleder i Sør-Aurdal og leder i representantskapet i Kommunerevisjon IKS, Reidar Schlytter, at medieoppslagene er et totalt blindskudd og en stor belastning for enkeltpersoner og deres familier.

Hedalen.no også?
I en telefonsamtale antydet Schlytter at Hedalen.no kunne være medansvarlig. Det førte til følgende e-postkommunikasjon:

Onsdag 1.11.:

Heimestøl: Slik jeg tolket deg i går, mener du at det er media sin skyld at to kommuner i Hallingdal har trukket seg fra Kommunerevisjon IKS. Kan du utdype dette? Jeg vil gjerne gjengi denne uttalelsen i et oppslag.

Schlytter: Det skal jeg gjøre, men først etter at vi har gjennomført møte med kontrollutvalgene og ordførerne i Hallingdal på førstkommende fredag. Da får vi sannsynligvis bekreftet eller avkreftet opplysningene om det er mediaoppslagene i avisa-Valdres inkl Hedalen.no og Kommunal Rapport som er årsaken.

Søndag kveld hadde ikke Hedalen.no mottatt noen tilbakemelding fra Schlytter, og jeg sendte da følgende spørsmål til ordførerne i Flå og Hol:

1. Hva er årsaken(e) til at din kommune har sagt opp avtalen med Kommunerevisjon IKS?
2. Hvilken betydning har oppslag i Kommunal Rapport, «Valdres» og Hedalen.no hatt for avgjørelsen, slik du ser det?
   
Svar fra Peter Rukke, ordfører i Hol kommune
1. Hol kommune har ikke sagt opp sin avtale med Kommunerevisjon IKS, men avslutter sitt eierskap i selskapet. Dette gjøres etter en gjennomgang av ulike roller som selskapet har involvert seg i.
 
2. Vedtaket er fattet med bakgrunn i opplysninger hentet fra referater, rapporter, lover, forskrifter, selskapsavtalen og samtale med ulike etater. Kartleggingen er utført av ordførere i Ål og Hol. Vedtak fattes ikke med bakgrunn i artikler som skrives i media, men faktaopplysningen som er dokumentert.
   
Svar fra Tor Egil Buøen, ordfører i Flå kommune
1. Flå kommune har ikke sagt opp avtalen med kommunerevisjonen IKS. Flå kommune har besluttet å melde seg ut av kommunerevisjonen IKS. Det er selvfølgelig mulig at kommunestyret på et seinere tidspunkt etter forslag fra kontrollutvalget, velger annen revisor.
 
2. Det at det skrives artikler i aviser og på nettsteder om virksomheter er etter min oppfatning ikke noen grunn til å melde seg ut av et selskap. Det er ikke mange, om noen, i Flå som leser avisa Valdres eller Hedalen.no. Noen av artiklene var vedlagt saken, men jeg tror ikke disse hadde noen avgjørende betydning for utfallet av saken.
   
Reidar Schlytter ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer nå.