Sist oppdatert: 06.11.2017 20:54

Uttalelse fra Hedalen Arbeiderlag

  TONE LISS BIRKELUND, LEDER I HEDALEN ARBEIDERLAG 
Hedalen Arbeiderlag vil si klart i fra om at forslaget om å flytte ungdomstrinnet fra Hedalen til Bagn ikke er et aktuelt tema
.

Sør-Aurdal kommunestyre har gjort vedtak i skolesaken og drøftinger om skolestruktur er ikke tema i tilpasningsprosessen denne gangen.

Den uttalelsen som kom under budsjettsamtalen i forkant av siste kommunestyremøte, er et soloutspill fra en kommunestyrerepresentant. Vedkommende er medlem av Sør-Aurdal Arbeiderparti, men dette har ikke vært tema på møter i partiet og Sør-Aurdal Arbeiderparti har ikke gjort noen vedtak som sier at dette forslaget skal opp nå.

Hedalen Arbeiderlag er av den mening at det som er viktig framover nå, er at kommunen må sørge for å opprettholde gode tilbud til alle innbyggere. Det er mer aktuelt å investere i utvidelse av lovpålagte oppgaver enn å legge dem ned.

Det er viktig at kommunen vår blir oppfattet som en kommune det er fristende å flytte til og etablere seg i.

For Hedalen Arbeiderlag
Tone Liss Birkelund
leder