Sist oppdatert: 08.11.2017 06:09

Fjellelvbrua på plass

  TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: VEGARD VESTROM

– Trebrua vil gjøre det vesentlig lettere for gående og syklende som ønsker å bruke området ved inngangen til Vassfaret og Vidalen, sier Tor Ingar Nordby.

Det er Hedalen bygdeutvalg som har arbeidet fram denne saken, og Nordby har vært prosjektleder.

Brua går over Fjellelva der den renner ut i Aurdøla ved inngangen til Vassfaret. Det er bilveg helt fram til brua fra begge sider, men kryssing av elva har vært et problem – særlig når elva er stor.

Brua, som det er bygget en lignende utgave av ved Solheimen Hotell, har kostet 94 000 kroner. Sør-Aurdal kommunen har støttet prosjektet med 30000 kroner. Hedalen helselag og Flå turlag har bidratt med 10 000 kroner hver, og flere søknader om støtte er sendt. Fylkesmannen i Oppland har godkjent tiltaket og gitt positive tilbakemeldinger etter at brua er ferdigstilt.

Snekkerarbeidet er utført av Arne Storruste, og Håvard Sukke har bistått når det har vært nødvendig.