Sist oppdatert: 09.11.2017 05:47


Vil ikke ha ny skoledebatt nå

  ARNE HEIMESTØL

Tre av de fire opposisjonspartiene/gruppene uttaler seg om utspillet Schlytter kom med i siste kommunestyre.

Tverrpolitisk kommuneliste
– Vi to kommunestyrerepresentantene på Tverrpolitisk kommuneliste har drøftet Schlytter sitt forslag om å legge ned ungdomsskolen i Hedalen. Vi mener  denne skolen nå må få ro, sier gruppeleder Elling Fekjær.

– Årene en går på ungdomsskole, er en krevende periode i livet. Å kjøre fra Storruste eller Åslie til Bagn er for langt. I tillegg til meget lang reiseveg, skal de unge ha krefter og tid til lekser.

Når en tar i betraktning utgifter til skyss (samfunnet må også bekoste dette), mener vi det er lite å hente økonomisk på løsningen Schlytter foreslår.
Tverrpolitisk mener barnas og ungdommenes beste må gå først.

Høyre
– Utspillet kom opp i forbindelse med arbeidet med budsjettet for 2018. Hvordan Sør-Aurdal Høyre stiller seg til budsjettforslaget som kommer fra administrasjonen, må vi se når det blir lagt fram og vi får behandlet det i partiet.

Når det gjelder skolestrukturen i kommunen, forholder vi oss til gjeldende vedtak og måltall for antall elever, sier leder i Sør-Aurdal Høyre, Magnhild Huseby Bolstad.

KrF
Sør-Aurdal KrF mener kommunen må forholde seg til gjeldende vedtak i skolesaken og ønsker ikke ny skoledebatt nå, sier formannskapsmedlem Emmy Bakkom. Gjentatte skoledebatter tærer på kreftene, fører til bygdestrid og er ikke et positivt bidrag til tilflytting vi så sårt trenger.

FrP
Kommunestyrerepresentant Geir Ståle Bjørnstad var ikke tilgjengelig for kommentar da dette oppslaget ble laget.