Sist oppdatert: 09.11.2017 11:06


Vil ikke ha noen mening om det som skjer i Hallingdal

  ARNE HEIMESTØL
Hedalen.no har stilt Harald Liodden, KrF, følgende spørsmål: – Hva tenker du som nestleder i kontrollutvalget i Sør-Aurdal etter det som nå kommer fram i Hallingdal, se dette oppslaget?

– Jeg tenker at hvordan Hallingdal-kommunene løser sine revisoroppgaver, har jeg ingenting med. Jeg har et medansvar for at SAK har en tilfredsstillende revisorordning, og det mener jeg vi har. Det at vi har en revisorleder som er aktiv og veldig «på», mener jeg er en styrke for kontrollutvalgene og ikke en svakhet, selv om noen kanskje i spesielle saker kan føle det ubehagelig, sier Liodden.