Sist oppdatert: 09.11.2017 17:20

For et mas!

  RØNNAUG SØRLIE

Jeg ser at en eller annen Arbeiderparti-politiker i Sør-Aurdal kommunestyret tar til ordet for nedlegging av ungdomsskolen i Hedalen. Det første ordet som rann meg i hu, var ordet mas. For et mas det er om denne skolen i Hedalen.

Vel har kommunen så vidt kommet seg igjen etter forrige runde med skolenedlegging, og så kommer forslaget, som utav det blå, slik at gruppeleder i Sør-Aurdal Arbeiderparti må rykke ut og fortelle forslagsstiller at saken ikke engang er drøftet i partiets fora. En kan virkelig lure på hva som er beveggrunnen for forslaget.

Når det kommer dumme forslag fra politikere, prøver jeg alltid å søke etter motiver. Er denne politikeren bosatt i Hedalen? Er han/hun sur på hedølinger fordi de er så aktive og får til så mye bra? Er han/hun overivrig etter å spare penger? Synes han/hun at det er morsomt å kjøre buss? For et mas det er blitt av denne saken!

For å finne ut av om mas var det rette ordet å bruke, gikk jeg til den største boka vi har her i huset, nemlig Norsk Etymologisk Ordbok. Der søkte jeg på mas.

Mas handler om mellom menneskelige forhold, står det, og betyr streve, kave, formane titt og ofte, nibe, tigge, gnåle. Ordet har en usikker opprinnelse, kanskje etter å mase som betyr å «knuse, gjøre til masse». Ordet antas å komme fra lavtysk maschen, som betyr å «røre sammen».

Denne forslagsstilleren, som sikkert ikke er alene om å mene noe om Hedalen skole, er det en person som strever, kaver, formaner, tigger og gnåler?
Hvis så er tilfelle, sitt rolig i båten. Masekopper drukner seg sjøl til slutt – det er ingen som hører etter.