Sist oppdatert: 13.10.2017 19:12


Skolen feires fredag 20. oktober

 

ARNE HEIMESTØL

I halvannet år har komiteen for skolejubileet forberedt fredagens arrangement. Jubileumskomiteen er satt sammen av medlemmer fra mange forskjellige lag og organisasjoner i bygda.  En rekke underkomiteer har vært i sving, og vil være i arbeid under arrangementet.

 

Festprogrammet er variert, og bidragsyterne finnes blant både dagens og tidligere tiders elever.
 

Det blir korte hilsningstaler fra personer som har hatt sin tid ved skolen, og kveldens hovedtaler var åtte år, og kveldens programleder var sju, da skolen ble tatt i bruk.
 

Tid til å mimre
Underholdningsprogrammet er delt i to, og i pausa servers et tradisjonsmåltid. Pausa er så lang at det skal være mulig å treffe gamle kjente for å minnes egne skoledager.
 

Jubileumshefte
I tilknytning til jubileet har en egen komité arbeidet med et  hefte som forteller noe om bakgrunnen til skolen, og om skolens betydning for elever og samfunn gjennom 50 år.  
 

Mange gjester
Det er ventet mer enn 200 gjester.  De kommer fra fjern  og nær, og fra hele skolens tidsperiode. Fire lærere fra 1967 og sju elever fra 1. klasse skoleåret 1967/1968 er påmeldt.
 

Komitélederen forteller at når det blir så mange gjester, så vil det kunne føles noe trangt, men når det blir trengsel om å feire vår felles institusjon, skolen, så må det borge for at fellesskapet som skolen representer, er noe som blir satt pris på.
 

Minneverdig avslutning
Av invitasjonen framgår at avslutningen på kveden vil bli husket, men vi får ikke flere opplysninger om hva det innebærer. Vent og se, er budskapet.