Sist oppdatert: 16.10.2017 05:55


«Vi lover å bli en ungdom med klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse»

  LINA HAUGEN

4H Norge har i over 80 år vært en organisasjon av og for ungdom, og i Oppland er det rundt 600 medlemmer i alderen 10 til 18 år fordelt på 32 lokale klubber. Med mottoet «å lære gjennom å gjøre» har 4H bidratt til å skape aktiv og samfunnsengasjert ungdom med respekt for natur og mennesker.

I regjeringens forslag til statsbudsjettet, legger de opp til å kutte all støtte til frivillige organisasjoner på nasjonalt nivå knyttet til landbruks- og matområdet. Dette inkluderer 4H, som vil miste 7,1 millioner kroner dersom forslaget skulle få gjennomslag.

4H har i alle år vært et lavterskeltilbud med et prinsipp om at alle skal med, og at alle skal bli inkludert. Dersom regjeringen kutter støtten som tilsvarer nesten en fjerdedel av 4H Norges årlige budsjett, vil det være vanskelig for 4H å fortsette som et lavterskeltilbud.

Medlemskontingenter, leirer og kursavgifter må trolig økes, og i tillegg vil trolig over 11 av de i dag 30 ansatte i fylkene- og landsadministrasjon miste jobben.

Regjeringen begrunner forslaget med at ordningen kun har bidratt til å støtte allerede etablerte organisasjoner, og at det har gjort det vanskeligere for nye organisasjoner å etablere seg. På grunnlag av dette mener de at ordningen ikke utfyller formålet om å bidra til å fremme mangfold av organisasjoner og mer frivillighet.

Det sier seg selv at det krever mye mer arbeid å etablere en ny organisasjon enn å drive en allerede etablert organisasjon videre. Så det å foreslå å slå beina under 4H for å stimulere nye, gir for meg ikke mye mening.

Pengestøtten vil åpenbart vare lengst i etablerte organisasjoner, så fokuset burde heller være å holde liv i disse – samtidig som man tilrettelegger for nye.

I Hedalen har 4H alltid stått ekstra sterkt, og det er relativt få i bygda som ikke har noe slags forhold til 4H. De aller fleste har enten vært med selv, hatt barn som er med, vært oppgavehjelpere eller vært publikum på høstfester. Ildjarnstad 4H har i mange år vært den største klubben i Oppland, og det sier en del med tanke på hvor få som bor her.

Da jeg vokste opp her, brukte jeg mye av fritiden min på fotball og ski. Det er aktiviteter som ikke passer for alle – i motsetning til 4H. 4H var det som samlet alle ungdommene i bygda, uavhengig av hva slags interesser vi hadde, alder og kjønn. Det ble en møteplass hvor vi ble bedre kjent med hverandre utenfor skolen, og det var med på å bidra positivt til ikke bare ungdomsmiljøet, men også til resten av bygda.

Aktivitetene skjer aldersblandet, og de små lærer av de store. På leirer treffer vi 4H-ere fra andre steder i landet, har felles aktiviteter og får nyttig sosial erfaring vi tar med oss videre i livet. Nye venner er viktig i 4H.

4H har alltid vært en organisasjon av og for ungdom, og man lærer utrolig mye av å være med. Styret i en 4H-klubb består av medlemmer, og de voksne i klubben har rolle som rådgivere for styret. Hvilke andre organisasjoner gir samme mulighet til å lære å styre og administrere en organisasjon i så ung alder? Mulighetene man har som medlem i 4H er enorme. Enten det er å dra på DAF-kurs å lære om hvordan et styre fungerer, eller det er å dra på utveksling til Gambia.

Nå begynner jeg snart på mitt siste år i Ildjarnstad 4H, og jeg sitter uten tvil igjen med mye kunnskap fra mine år som medlem. Jeg synes det er utrolig trist hvis statsbudsjettet blir godkjent, ettersom det vil føre til at framtidige generasjoner ikke får de samme mulighetene som 4H har gitt meg.

Dagens regjering kan ha mye å lære av 4H-løftet. Det å foreslå å kutte all støtte til frivillige organisasjoner innenfor mat- og landbruk tyder på at de ikke forstår hvor mye disse pengene betyr for barn og unge i 4H og de andre organisasjonene dette berører. 

Jeg sliter med å forstå at regjeringen fortsatt vil støtte Human Rights Service og Hege Storhaug, mens de skal kutte budsjettene til et fantastisk fritidstilbud for barn og unge.

«Vi lover å bli en ungdom med klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse.» Kjære politikere, la oss fortsette med å være det vi lover gjennom 4H løftet!