Sist oppdatert: 17.10.2017 04:16


Takk til Sør-Aurdal kommune!

  TEKST: VEGARD VESTROM
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
 

I løpet av sommeren og høsten har det blitt store forandringer på området rundt skolen og barnehagen. Ny asfalt er lagt, og trafikksikkerhetsplan har blitt gjennomført. I tillegg til dette har foreldrene til barn i barnehagen hatt to dugnader for å friske opp barnehagen.

 

 

Siste tilskudd var oppmerking av parkering, og merking av sykkelbane med fotgjengerovergang, paradis og andre bilder i asfalten inne i barnehagen. Dette har blitt mottatt av barna våre med stor jubel.

 

Vi i FAU i barnehagen setter stor pris på at trafikksikkerhetsplanen nå er gjennomført, og alt tilleggsarbeid som er utført. Vi vil rette en takk til Sør-Aurdal kommune og deres underentreprenører for godt utført arbeid! 
 

Så er vår oppfordring at alle fortsatt må vise aktsomhet ved kjøring til/fra skolen og barnehagen.