Sist oppdatert: 20.10.2017 10:21


Full tillit til kommunerevisor Sandsengen

  ARNE HEIMESTØL

– Det som jeg har et medansvar for som medlem av kommunestyret og kontrollutvalget i Sør-Aurdal, er at kommunen har en forsvarlig ordning i forhold til regnskaps- og forvaltningsrevisjon. Det mener jeg vi har gjennom det interkommunale samarbeidet «Kommunerevisjon IKS», sier nestleder i kontrollutvalget i Sør-Aurdal, Harald Liodden (KrF).

– Mitt inntrykk er at revisorsjefen og hans stab utfører det arbeidet de blir pålagt på en utmerket måte. Åge Sandsengen er en ressursperson som kontrollutvalgene har stor faglig nytte av. Han har min fulle tillit, noe jeg tror jeg deler med store deler av det politiske miljøet i Valdres (sannsynligvis også i Hallingdal). Hva Sandsengen påtar seg av revisoroppgaver ut over de kommunale, er utenfor mitt ansvarsområde og blir en sak mellom han og oppdragsgiverne.

Hedalen.no ga Liodden følgende utfordring:

Hvilke tanker gjør du deg om det som kommer fram om Åge Sandsengen i Kommunal Rapport og «Valdres» torsdag? Jeg sender kopi av Kommunal Rapport sine tre artikler.

Se Valdres sine oppslag:

Finanstilsynet kom ikkje med noko pålegg

Både revisorforeininga og kommunerevisorforbundet er kritiske