Sist oppdatert: 22.10.2017 07:53

Jubileumsfesten

Hilsen fra Bjørk Matheasdatter

 

Gratulerer med dagen alle sammen!

Bestefaren min, Ingvald Garli, ble født på en liten plass her i bygda, og ble første rektor på skolen vi feirer i dag. I 1971 gikk han av med pensjon, og samme år fikk jeg begynne på denne skolen, som jeg alltid skulle lengte tilbake til etter at jeg flyttet. Så godt trivdes jeg at at jeg når jeg hadde vinterferie, gikk jeg helt frivillig på skolen her.

Jeg vil lese et dikt for dere som bestefar skrev som nittiåring: – Det du kan utenat, det kan ingen ta fra deg. Det har du alltid med deg, sa han. – Så utenat må det være:

Eg sit og tenkjer på tida,
på dagar månader og år.
Tenkjer på det som har vore,
og undrast på tida vi får.
Snart er det ein vinter i vente,
skal tru korleis den vil bli,
kulde og sno å hente,
og velsigna julestri.
Gjev me dagane kunne nytta,
slik me har evner til,
og ikkje bort dei byta,
til tull som me heller vil.

Å nytte dagane slik me har evner til – det er folk gode til her i Hedalen. Gjennom samarbeid og dugnadsånd har det blitt skapt en skole som er navet og samlingspunktet for bygda.

Kunnskap, kompetanse og kultur overleveres gjennom arbeidet lærere og elever gjør, men i vel så stor grad gjennom den mer uformelle kulturen – menneskemøtene.

Gjennom alt som arrangeres og skapes her, både i og utenfor skoletiden, møtes og utvikles vårt store ”vi”, identiteten til ei bygd

I dag er det – som bestefar skrev i diktet – tid til å tenke på det som har vært, og undre oss over det som skal komme.

Som det heter i ordspråket til nasjonalparken, Cinque Terre i Italia: «Uten historie ingen identitet, uten identitet ingen framtid.»

Historien og identiteten overleveres gjennom møtene på skolen, og gjennom den skapes framtida. Bygda er skolen, og skolen er bygda.

Mitt yrke er å hjelpe folk med kjærligheten. Jeg vet at hvis man begynner å skape usikkerhet om forholdet, da renner troen og kraften ut. Jo mer tillit det er i et parforhold, jo lenger fremover paret ser sammen, jo mer kraft får de, og jo bedre har de det.

Slik er det også i større samfunn. Det er fantastisk å se hvordan folk her i Hedalen har klart å holde kraft og mot, arbeidsvilje og dugnadsånd oppe. Hvordan dere har klart å ta vare på deres felles «vi» Det sier så mye om folket og kulturen. Jeg håper kommunen vil gi bygda den presangen at de kan være trygge for skolen sin i mange tiår fremover. Slik vil det fortsette å være kraft og tro til å skape ei unik bygd med et helt spesielt godt felleskap.

Et sted det er godt å høre til!

Og nå når alle dere hedølinger er her, vil jeg vil til slutt takke dere for at jeg får lov å høre til her. At jeg får være hedøling.

Gratulerer med dagen!