Sist oppdatert: 22.10.2017 20:37

Del 1
Slik jeg vil huske det

  MAGNE RUUD

Halvannet år er gått siden styret i Hedalen skoles venner kom på tanken om å invitere lag og foreninger i bygda til deltakelse i en felles komité med sikte på en feiring av skolens 50-års dag.

Responsen fra foreningslivet var stor, og 14. april 2016 hadde vi i grove trekk en jubileumskomité med medlemmer som igjen fikk ansvar for sine respektive underkomiteer.

Enkelte komiteer greide seg med ett medlem, mens andre trengte mange deltakere. Noen komitémedlemmer måtte arbeide jevnt og trutt i hele perioden, mens andre fikk all trøkk på jubileumsdagen. I alt hadde vi seks møter i hovedkomiteen. Ideene kom undervegs, og smått om senn kunne vi se konturene av et program for hele arrangementet.

I hovedsak ble programmet todelt, med et dagprogram som involverte hele skolen, og et kveldsprogram basert på kulturelle tradisjoner ved slike anledninger.

Med en betydelig spenning ble invitasjonen utarbeidet, og kommunisert både digitalt og via de mange postkassene som befinner seg mellom Storrustemoen og Heiene. Ville bestrebelsene våre vekke interesse?

Det skal medgis at tvilen ble større og større etter hvert som fristdagen, den 2. oktober, nærmet seg. Den 1. oktober inneholdt lista ca. 100 navn, langt mindre enn en normal trettendagsbasar! Om kvelden den 2. oktober var situasjonen noe bedre, men fortsatt laber. For en som avslutter dagens gjøremål ved sengetid kl. 22, var overraskelsen stor om morgenen den 3. oktober. Både den digitale postkassa og meldingstjenesten på telefonen var full av påmeldinger.

Slik fortsatte det utover dagen den 3. oktober, men også de påfølgende dagene. Natta til den 4. oktober ble telefonen satt på lydløs, og det viste seg fornuftig, ettersom meldinger hadde tikket inn både kl. 02.15 og kl. 04.03. Til slutt inneholdt lista 215 navn, og da turte komitélederen ikke å akseptere flere påmeldinger. Risikoen knyttet til folks ve og vel måtte ivaretas i tilfelle det skulle oppstå en situasjon som betinget evakuering. Likevel kom det forespørsler om muligheten for å stå parat ved inngangen om noen ikke skulle dukke opp på kulturkvelden.

Men ett unntak må komitélederen ta ansvaret for, nemlig en deltaker som ikke hadde oppfattet påmeldingsfristen, men likevel hadde kjøpt flybilletter tur/retur Tromsø. Slikt gjør inntrykk!

Dagsprogrammet hadde mottoet «en annerledes skoledag», og annerledes ble den. Undervisninga skjedde på tvers av alderstrinna, og interesserte utenfor skolen kunne ta del, gå mellom klassene, se og høre, eller selv delta i undervisninga etter beste evne. Lærere fra oppstartsåret 1967 kom tilbake etter 50 år, og kunne nikke gjenkjennende til mangt og mye fra sin tid på skolen. I alt 4 av 5 lærere fra oppstartsåret deltok i jubileumsfeiringa.

For en som er over middels interessert i nyhetsbildet fra både inn- og utland, falt sekvensen om ukas nyheter i smak, og det var det en stor fornøyelse å delta på vinnerlaget til gutten fra Engelien i nyhetsquiz. Følelsen var ikke den samme da jeg ble nr. 5 av 5 i algebraspillet. Terningene hadde en lei tendens til å vise et lavt antall øyne, eller øyne i feil rekkefølge, for min del. Munterheten var imidlertid stor hos motspillerne, etter hvert som jeg flyttet mer bakover enn forover på brettet.

Det var rigget i stand kafé i klasserommet til 2.-klassingene. Kaffe, saft og skolebrød gikk unna til de mange gjestene som kom innom. Blide mødre, fedre, besteforeldre og andre interesserte fikk engangsopplevelsen av å bli servert i et omgjort klasserom. Penger i kassa ble det visst også, antakeligvis til et tiltrengt formål.

Ute i gangen, eller for denne dagen, - «foajeen», ble det servert et typisk ungdomsmåltid, - Taco. Med god innsats fra FAU ble måltidet godt mottatt blant både yngre og eldre. Godt smakte det, og mett ble jeg, men det var en utfordring å spise den slags, - for en som er vant med å knuse potetene i saus, og spise med skje.

Frukt og grønt ble sponset av en leverandør av slike produkter, mens de øvrige ingrediensene ble gitt av HSV som bursdagsgave til elever og andre finesmekkere i anledning dagen.

Det var mange blide elever, assistenter og lærere å se. Rektor ga uttrykk for stor tilfredshet med dagarrangementet og at så mange utenfor skolen hadde tatt seg tid til et besøk.

Fortsettelse i morgen