Sist oppdatert: 24.10.2017 06:16


Formannskapsmøte uten saksliste

  ARNE HEIMESTØL

Torsdag 26.10 kl. 14.00 er det annonsert formannskapsmøte på Tingvoll. I skrivende stund foreligger det verken saksliste eller saksframlegg til møtet.

"Valdres" har tatt opp spørsmålet med ordfører Kåre Helland. Ordføreren opplyser til avisa at det er budsjettet som vil bli drøftet i utvidet formannskap førstkommende torsdag.

Dersom statsbudsjettet blir vedtatt slik regjeringen foreslår, vil Sør-Aurdal kommune få 2,1 millioner kroner mindre i eiendomsskatt og 577 000 kroner mindre i frie inntekter enn det kommunens økonomiplan har lagt opp til.

Fylkesmannen
Til "Valdres" sier ordføreren at han vil forslå at møtet lukkes. Hjemmelen for dette vil han hente fra kommunelovens paragrafer 31.4 og 31.5. Han begrunner dette med at budsjettet vil bli drøftet helt ned på personnivå.

Ifølge "Valdres" mener både jurist Kristine Foss i Norsk Presseforbund og Fylkesmannen i Oppland at slike møter skal være åpne. Fylkesmannen sier dessuten at det til alle møter skal foreligge saksliste.

E-post til politikerne
Denne e-posten har ordføreren sent til politikerne:

Kommunestyre og formannskap! Det jobbes hektisk med budsjett og for at vi skal få gjort en best mulig jobb med det sammen med administrasjonen ser vi oss nødt til å flytte på møte.

Kommunestyret den 26.10 utgår som kommunestyremøte men blir utvida formannskap i stedet. Det vil si formannskap + de partiene som ikke er representert i formannskap. Dette møte blir fra 14-18. sammen med administrasjonen. Budsjett og arbeid rundt dette blir hovedtema, men vil også tro at en rettsavgjørelse foreligger og at vi har behov for orienteringer. Jeg vil foreslå at dette lukkes etter § 31.4 og 5 for begge områdene.

Kommunestyret blir i stedet den 2/11 fra kl. 14. Nærmere innkalling kommer senere.

Hva mener partiene?
Hedalen.no sendte følgende e-post til partigruppene tirsdag kveld:

Vi viser til kommunens hjemmeside, dette oppslaget i «Valdres» og tilbakemeldinger Sør-Aurdal kommune har fått det siste halvåret fra Fylkesmannen.

Hedalen.no vil gjerne skrive om denne saken, og vi utfordrer partiene til å svare på følgende spørsmål:

1. Burde det ha foreligget en saksliste på denne siden.
2. Hvilken status har dette møtet, jf. kommuneloven?
3. Finnes det i det hele tatt noen grunn til å lukke dette møtet?