Sist oppdatert: 25.10.2017 19:53

Støtter ungdomsklubben i bygda

  STEINAR VASVIK
Joker Hedalen søkte om midler fra potten på 250 000 kr som NorgesGruppen stilte disposisjon for å bygge sosiale møteplasser. Men de ville ikke ha pengene selv – de søkte og fikk midler på vegne av Hedalen Ungdomsklubb!


GOD STEMNING: Joker Hedalen overrekker 10.000 kroner til HUK – Hedalens Ungdomsklubb

– For oss er det veldig viktig å støtte lokale prosjekter og gode ideer. Det holder bygda levende, og er med på å sikre et velfungerende lokalsamfunn, sier kjøpmannsparet Martha og Tor Ingar Nordby til Joker.

Joker Hedalen har ry på seg for å være en veldig sosial butikk. Ikke få karakteriserer den som en hjørnestein i lokalsamfunnet. Det var ikke uten grunn at butikken ble kåret til Årets sosiale møteplass i 2013. Butikken støtter det lokale idrettslaget, løypelaget som setter i stand 12 mil skiløyper og ungdomslaget. Da skolen var truet av nedleggelse, støttet butikken videre drift med egne penger. Joker Hedalen ga også 50 000 kroner til gatebelysning i bygda. Og nå har man nettopp gitt 30.000 kroner til ny løypemaskin!

Nyttig og grundig opplæring
Hedalen Ungdomsklubb – HUK – er samlingspunktet for mange av bygdas unge. Klubben har nemlig startet flere ambisiøse og ressurskrevende prosjekter. Under ledelse av Jon Breen og Olav Kristian Huseby skal en del ungdommer nå restaurere en gammel Cadillac 1960-modell. Prosjektet, som forventes å ta noen år, skal munne ut i totalrenovert, stilig amerikansk doning.

– De ungdommene som blir med på prosjektet får en meget nyttig og grundig opplæring, de lærer seg å bruke verktøy, får materialkunnskap og lærer å planlegge et omfattende arbeid. Dette er kunnskap som man har god bruk for – uansett hva man skal senere i livet, sier Breen og filmprodusent Kjell Eriksen.

God Joker-ånd
Eriksen sendte en søknad til Joker Hedalen om støtte, og sistnevnte tenkte dette måtte være en god idé for å ytterligere forsterke posisjonen som bygdas sosiale møteplass. Han søkte om midler fra potten på 250 000 kr som NorgesGruppen stilte disposisjon for å bygge sosiale møteplasser. Og i siste tildelingsrunde bevilget juryen 10 000 kroner til prosjektet.

Ungdomsklubben har også satt i gang et ambisiøst filmprosjekt, men Eriksen sier det meste av pengene skal gå til Cadillac’en. Breen sier at det enda ikke er helt avgjort hva som skal skje med bilen når den står ferdig. Sikkert er det imidlertid at pengene fra et eventuelt salg skal gå til veldedige formål til det beste for bygdas innbyggere.  Også det er jo i god Joker-ånd!