Sist oppdatert: 26.10.2017 05:47

Høstfester i Hedalen

  TEKST: OLA EINAR GRØV
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

I over 60 år har det vært arrangert høstfest i slutten av oktober i Hedalen. Hvert år på denne tida har bygdas innbyggere mellom 10 og 18 år, laget fest med utstilling av årets aktiviteter.

Ildjarnstad 4H ble stiftet i 1956 og har siden den gang vært en svært aktiv aktør i det rikholdige foreningslivet i Hedalen. Klubben er og har vært en av de største og mest aktive 4H klubb i Oppland fylke. Dette er imponerende sett i forhold til bygdas innbyggertall.

I år ble høstfesten arrangert på Hedalen skole lørdag 21. oktober. Spesielt for 4H er at det er medlemmene som styrer det meste selv. Festen ledes av medlemmer og underholdning lages og fremføres av de unge selv. Selv om det er noen voksne (klubbrådgivere) i bakgrunn, er det altså medlemmene som utgjør styret og som har regien på opplegget.

Det er stadig like imponerende å se utstillingene som dekorerer gymsal og musikkrom. Her har alle medlemmene laget hver sin utstilling som viser hva de har hatt som oppgave gjennom året. Svært mange av medlemmene er også med og underholder utover kvelden. Her er det ingen fare for rekrutteringen til ungdomslaget og andre som driver med underholdning.

Hele 44 medlemmer fikk i år sine bevis på at de hadde gjennomført årets oppgave. Av disse var det hele 9 stk. som fikk 4H plaketten. Dette betyr at de har fullført oppgaver i minst 7 år. Disse får også et vitnemål som bevis på at de har gjennomført 4H-programmet.

Det er også gledelig å se at bygdefolket stiller opp på dette arrangementet. Selv om mange knapt nok var ferdig med feiringen av 50- årsjubileet kvelden før, fikk de på seg finstasen for å delta på festen.

Hedalen skoles 50-årsfeiring dagen før (fredag 20. oktober) ble også en minnerik aften. En fullsatt sal med representanter fra tidligere elever, tidligere lærere, ordfører, nåværende lærere, elever og foreldre ble plassert ved langbord i gymsalen på skolen. Det var dekket til over 200 personer og alt var tydelig planlagt til siste detalj.

Arrangementet som ble ledet av Svein Nordby (1. klasse 1967) ble avviklet med taler, underholdning , matservering og ikke minst et avsluttende fyrverkeri som var en 50-åring verdig.

Magne og alle hans komitémedlemmer hadde gjort et grundig forarbeid slik at vi som gjester fikk oppleve en minnerik og innholdsrik aften.

Begge «høstfestene» viser hvor heldige vi som hedølinger er. Her stiller alle opp for å gjøre en innsats for bygda. Mange blir engasjert rundt arrangementene , men like viktig er det at bygdefolket og andre stiller opp som publikum. Dette gjør at også de som arrangerer føler at de lykkes med den jobb de legger ned.

Til slutt er det bare å gratulere Hedalen skole med 50 års feiringa. Som ordføreren sa i sin tale er det vel ingen skole i Sør-Aurdal som er bedre i stand enn skolen vår. Dette skyldes nok i første rekke all den dugnadsinnsatsen som er nedlagt av bygdefolket, administrert av Hedalen Skoles Venner.

Det er også viktig å berømme Sør-Aurdal Kommune som har vært velvillig i denne prosessen og også bevilget penger til dette arbeidet. Her er det også gjort et kjempeløft i sommer i forbindelse med trafikkarealene rundt skolen.

Jeg gleder meg allerede til kommende «høstfester på Hedalen skole. En hjertelig takk til alle som gjorde dette til en minnerik helg!