Sist oppdatert: 27.10.2017 13:41

To kommuner i Hallingdal går ut av Kommune-revisjon IKS

  ARNE HEIMESTØL
Kommunestyrene i Hol og Flå vedtok denne uka å melde seg ut av Kommunerevisjon IKS. – Årsaken er støy og uro knyttet til selskapet den siste tiden, skriver Hallingdølen.

Kommunerevisjon IKS er eid av de 12 kommunene i Valdres og Hallingdal, og utfører lovpålagt revisjon av kommunens forvaltning og regnskap for kontrollutvalg og kommunestyre. Sør-Aurdal er én av eierkommunene.

– Hvis en flere ganger får inntrykk av at det de gjør, er på kanten av loven, så blir tilliten dårlig. Den er vi helt avhengig av, sier ordfører Tor Egil Buøen  i Flå til Kommunal Rapport.

– Det er så mange eksempler på at revisjonen kommer med ting som viser seg å være ukorrekt og faglig dårlig fundert. Derfor har vi problem med å bruke revisjonen. Styret i revisjonen stiller seg bak hele tiden. Hadde det tatt grep for å endre atferd, ville det ha vært noe annet. Men vi føler at vi ikke når fram, sier Buøen til Hallingdølen.

Beklagelig
Det er sterkt beklagelig at Hol og Flå vedtar å melde seg ut av Kommunerevisjonen IKS uten at de har tatt det opp med representantskapet og styret på forhånd, skriver styreleder Frants A. Mietle i en sms til Hedalen.no.

– Kommunerevisjonen IKS har meget dyktige og velkvalifiserte ansatte, og så langt jeg vet, har våre 12 eierkommuner vært meget tilfreds med det arbeid som er gjort innen regnskapsrevisjon og selskapskontroll.

Mietle viser til at det har vært mye skriverier rundt rollefordelingen mellom revisjon, - kontrollutvalg og sekretariat. I tillegg har det i media vært mye fokus på noen kritiske forvaltningsrapporter som revisjonen har gjort på vegne av kontrollutvalg.

– Rollefordelingen har vært drøftet i de enkelte kontrollutvalg og på felles kontrollutvalgsmøter hvor det var ønskelig ar revisjonen skulle ta en mer «tilbakelent» posisjon. 

Dette har vært helt uproblematisk, og i Valdres ble det på møtet mellom ordførere og Kontrollutvalg sist mandag, uttrykt stor tillit til Kommunerevisjonen IKS. Jeg håper derfor at styret og ordførerne i Hallingdal kan møtes snarest for å løse de konfliktene som har resultert i utmeldingen fra Hol og Flå, skriver Mietle.