Sist oppdatert: 31.10.2017 17:00

Unikt i Ildjarnstad 4H

  TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

For første gang har Ildjarnstad 4H opplevd at tre generasjoner fra samme familie har fått plaketten.


Ola Einar, Nils Ivar og Lars Martin

Først ute var Ola Einar Grøv. Deretter var det, sønnen, Nils Ivar, sin tur, og i år har barnebarnet, Lars Martin, fullført markesystemet i 4H.

Merkesystemet

  • Aspirant og miniaspirant (10-11 år og yngre)

  • Juniorer (12–14 år)

  • Seniorer (15–18 år)

I løpet av et år skal medlemmene i 4H arbeide med et selvvalgt prosjekt. Ved godkjent prosjekt og oppmøte på mer enn 50 prosent av møtene tildeles man hvert år et merke. Etter sju år når man toppen og mottar 4H-plaketten.

Nedenfor ser du oppgavene hver av de tre familiemedlemmene har gjennomført. Det ser ut til at de har hatt flere felles interesser.

Ola Einar Nils Ivar Lars Martin

Aspirant
Aspirant

Prydsøm

Stell av dyr 

Stell av traktor

Skogbruk

Skogbruk

Baking

Baking

Aspirant 

Aspirant (sau)

Sau

Baking

Traktor vedlikehold 

Fotografering

Friluftsliv

Avløser

Hybelmat

Baking

Skihopp

Vi lager leir

Skihopp

Friluftsliv 

Skogbruk

Traktor 

Skogbruk

Traktor