Sist oppdatert: 08.10.2017 22:00


Fylkesmannen inviterer til møte

 

Etter henvendelser fra enkelte kommuner i Valdres, samt brev fra Kommunerevisjon IKS, vil Fylkesmannen holde et møte tirsdag 10.10. på Fagernes der reglene i kommuneloven som omhandler internt tilsyn og kontroll, samt revisjon gjennomgås.

Enkelte aktuelle bestemmelser i kontrollutvalgsforskriften og revisjonsforskriften vil også bli gjennomgått. Det vil bli særlig fokus på rolledeling mellom kommunenes kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretariater og kommunal revisjon.

Etter en gjennomgang av reglene, vil det bli tid til spørsmål og diskusjon rundt aktuelle problemstillinger.

Målgruppen er ordfører, rådmann, medlemmer fra formannskap og kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretariat og Kommunerevisjon IKS.