Sist oppdatert: 19.09.2017 21:31


Pendler-parkering

  Olav Kristian Huseby (H) stilte følgende spørsmål til administrasjonen i kommunestyrets spørretime sist torsdag:

Jeg har registrert at en del innbyggere tar bussen til arbeid langs E16 fra Begnadalen til Fagernes, og andre veien til Hønefoss og Oslo. Dette fungerer greit for mange, men det er også klart at flere ville benyttet seg av tjenesten om enda flere forhold lå bedre til rette for det.

Et av tiltakene vi kan gjøre, er å legge tilrette for pendler-parkering. Flere opplever at innbyggere er usikker på hvor de kan parkere en hel dag, eller kanskje to når de er på jobb eller møter. Kan vi i Sør-Aurdal kommune legge bedre til rette for sikker parkering, vil vi kunne hjelpe mange til å reise kollektivt. Vil tro at mange steder vil det være nok med et skilt som opplyser at det er lov til å parkere der.

Steder som kan være aktuelle:
Nes i Årdal
Haugsrud Bru
Tollefsrud
Strekningen Rustebakke bru - Åsebygda
Strekningen Fønhus Bru - Lundebygda
Bagn Sentrum

Tiltakene vil kunne koste minimalt, og kan være til nytte for mange. De vil også bidra til at flere kan bo i kommunen, selv om de arbeider i nabokommunene. Kan vi undersøke litt rundt dette?

Svaret plansjef Granli ga

Det er en god sak å legge til rette for at pendlere kan samkjøre og benytte kollektivtransport. Folk må akseptere å gå et lit stykke fra parkering til bussholdeplass
  • Nes i Ådal: Her kjenner jeg ikke forholdene, men antar at det er mulig å finne parkering

  • Hougsrud bru: Her er det opparbeidet egen parkeringsplass til nevnte formål, den brøytes av kommunen.

  • Tollefsrud: Her undersøker vi mulighetene – vi kommer tilbake med informasjon når det er noe nytt.

  • Bagn: Her blir ny bussholdeplass opparbeidet i forbindelse med E16 Bagn-Bjørgo.

  • I forbindelse med E16-utbyggingen Fønhus-Bagn ble det opparbeidet parkeringsplass ved bussholdeplassen i Briskebyen.

Ellers er det å si at det er lokalkjente denne saken angår, og i noen tilfeller er det naturlig at den enkelte bruker sin lokalkunnskap.