Sist oppdatert: 08.09.2017 12:00


Arbeidsrettssaken mellom Håkon Rydland og Sør-Aurdal kommune

  ARNE HEIMESTØL

Det er satt av fem dager, fra og med 18.9., til rettssaken. Framdriftsplan og vitneliste er klar.

Kommunen stiller med hele 11 vitner, mens Rydland nøyer seg med 5. Rydland har stevnet Magne Damslora og Elling Fekjær som vitner. I tillegg stiller ordfører i Vestre Slidre, Eivind Brenna, rådmann i Øystre Slidre, Øyvind Langset og Skogbrukssjef i Sør-Aurdal, Arild Haglund.

Vitnelista til kommunen inneholder navn fra både politisk og administrativt nivå. I tillegg stiller eier av Tonsåsen Rehabiliteringssenter, Dagny Hovi. Leder i Kommunerevisjon IKS, Åge Sandsengen, er også med på denne vitnelista.

  • Her kan du se programmet for rettssaken og hele vitnelista.