Sist oppdatert: 09.09.2017 17:14

Sauesanking

ARNE HEIMESTØL
 

– Det er fortsatt en del sauer igjen i fjell, skog og mark, forteller Ole Arne Huset. Nå oppfordrer han de som ferdes i naturen, til å si fra med en gang dersom de kommer over sauer eller kadaver.

Det begynner å bli lite mat høyt til fjells. Dessuten er det bra om sauene kommer hjem før jakta tar til.

Dyra kan forflytte seg over store avstander bare i løpet av noen timer, så hurtig handling er viktig. 


Arkivfoto

Observasjoner kan meldes fra til:

  • Ada og Arian Gelderblom har sauer i området ved Teinvassåsvegen. Tlf:. 918 86 716

  • Tor Einar Fekjær tlf. 951 17 025 for området Vassfaret – Bogen – Vidalen

  • Ole Arne Huset tlf. 950 45 066 for området Vassfaret – Mana – Brennsetra

  • Trond Berg tlf. 971 95 006 for Muggedalen

  • Nils Ivar Grøv tlf. 950 22 685 for Søbekk – Helseningen – Strøen

Husk å registrere merkefarge. Hvis det ikke lykkes med å ringe, send gjerne en SMS, så tar eierne kontakt med deg.