Sist oppdatert: 09.11.2018 16:26

Innsynsrett

  OLAV KRISTIAN HUSEBY, GRUPPELEDER I HØYRE

Når et møte lukkes, er det av god grunn. Det er oftest på grunn av personvern i personalsaker, men kan også være i forbindelse med saker som berører så få innbyggere, at det er tydelig hvem handler om.

Som eksempel kan det være en sak fra en liten avdeling på et sykehjem eller resultatene fra en klasse i en liten skole.

Ved saker som gjelder skolestruktur eller økonomi ser jeg ingen grunn til at dørene lukkes. Det finnes et godt regelverk for når et møte kan/skal stenges, og etter det jeg har erfart praktiseres dette godt i Sør-Aurdal kommune.