Sist oppdatert: 10.11.2018 22:01

Vil ha mer kontakt med sør-aurdøler som tar utdanning

  ARNE HEIMESTØL

– Er vi ute og snakker med folk som tar utdanning, spurte Magnhild Huseby Bolstad (H) da kommunalsjef Inger Randi Islandsmoen Kleven 1. november ga kommunestyret en orientering om utsiktene på sitt fagområde; skole, barnehage og kultur.

Det viser seg nemlig at kommunen ikke fullt ut får dekket sine behov for pedagogisk personell, men også helsearbeidere. Dette er en utfordring mange andre kommuner sliter med òg.

Islandsmoen Kleven måtte medgi at hun ikke har vært med på det høyrepolitikeren her etterspør.

Vi har bedt Huseby Bolstad å utdype innspillet hun kom med i kommunestyret.

Tilknytning til kommunen er viktig
– Jeg vet at det er flere som er oppvokst i kommunen, som er ute og tar sykepleier- og lærerutdanning. Dette er kompetanse som er sterkt etterspurt i Sør-Aurdal.

Huseby Bolstad tror det er lettere å få de som tidligere har bodd i kommunen, til å flytte tilbake enn de som ikke har tilknytning hit. Kommunen trenger å øke sannsynligheten for at ungdommen velger Sør-Aurdal som bosted, og da kan det være et viktig virkemiddel å aktivt oppsøke dem der de studerer.

– En kan f. eks tilby studenter jobb etter endt utdannelse, eller gi dem informasjon om jobbmuligheter. Det gjør jo at de vet at de er ønsket og etterspurt her hos oss. Dette kan være positivt både for  kommunen og studentene.

Huseby Bolstad legger til at Sør-Aurdal må tenke kreativt for å sikre seg både kompetanse og innbyggere, slik at en kan opprettholde gode tjenestetilbud i kommunen.