Sist oppdatert: 15.11.2018 20:42

Sør-Aurdal Hytteforum ønsker kontakt med hyttefolket i Hedalsfjella

  SILJE F. NILSSON

Rett før sommeren inviterte formannskapet til et dialogmøte med hytteforeninger og sameielag i kommunen, -noe som ble godt mottatt.

De foreninger og lag som deltok på dette møtet, ønsket alle å starte et arbeid med å danne en paraplyorganisasjon for alle organiserte hytteforeninger, hyttevel og sameielag i kommunen - Sør Aurdal Hytteforum.

Tilsvarende er allerede etablerte i flere andre fjellkommuner. Som en del av dette, blir det også jobbet med hvordan Sør-Aurdal Hytteforum skal samarbeide med kommunen.

I første omgang ønsker vi en tilbakemelding for å få oversikt over aktuelle lag og hytteforeninger i Hedalsfjella. I slutten av januar planlegges det et større møte i Sør-Aurdal Hytteforum, og invitasjon kommer på mail til de som har meldt sin interesse.

Kontaktpersoner fra Hedalsfjella:
Per Otto Nedrelid - fra Hellsenningen Hyttelag (per-otto.nedrelid@narbakst.no)
Pål A Jenum - fra Flåtevatn Hyttevelforening (pajenum@online.no)