Sist oppdatert: 23.11.2018 20:44

Tale ved utdeling av kulturprisen 2018

  TALE: ORDFØRER KÅRE HELLAND
BILDE: ARNE G. PERLESTENBAKKEN


Det er nå 40 år siden Kulturprisen fra Sør–Aurdal kommune ble delt ut for første gang i 1978.

Formålet med utdeling av Kulturprisen er å stimulere til økt innsats i kunst, kulturliv og miljøarbeid, og å gi en oppmuntring til de mange som er engasjert i slik virksomhet.

I retningslinjene for Kulturprisen heter det:

Kulturprisen kan deles ut til enkeltpersoner som har gjort en særlig innsats i kunst og kulturliv i Sør–Aurdal på frivillig basis. Prisen kan også deles ut til lag og foreninger.

Prisvinner
Formannskapet har gjort enstemmig vedtak om at Kulturprisen fra Sør–Aurdal kommune for år 2018 skal tildeles: Ildjarnstad 4H

Bakgrunn
Ildjarnstad 4H har gjennom en årrekke gjort seg bemerket gjennom sitt positive barne– og ungdomsarbeid i kommunen.

Dagens og tidligere ledere, klubbrådgivere og medlemmer skal i dag motta heder og ære for et stort og brennende engasjement. Det er mange som gjennom årene har deltatt og gjort en særlig innsats innen Ildjarnstad 4H.
Mange unge har gjennom deltakelse i Ildjarnstad 4H fått opplæring i styreverv, lært å bli glade i friluftsliv og naturen, og å sette de mellommenneskelige verdiene høyt.

De unge får lære ved å gjøre. Det er 4H sitt motto.  4H har som formål å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker. 4H–medlemmene avlegger løfte om å arbeide for å bli en ungdom med et klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse. Disse fire H–ene står for 4H sine kjerneverdier.

4H har tilbud til barn og ungdom:

  • Aspiranter og miniaspiranter, 10–11 år og yngre
  • Juniorer, 12–14 år
  • Seniorer, 15–18 år
  • Og de over 18 år kan melde seg inn i OPAL 4H i Oppland

4H er en medlemsstyrt organisasjon hvor medlemmene selv bestemmer hva de vil utforske og tilegne seg kunnskap om.

Litt historik
4H Norge ble stiftet 4. mai 1936, 4H Oppland ble stiftet i 1943 og Ildjarnstad 4H i Hedalen ble stiftet i 1956.

Ildjarnstad 4H har en lang og rik historie Oppstarten i 1956 var ved Mikkjel Sørlie og Herman Nordby. Klubben hadde den gang 23 medlemmer. Oppgavene var knyttet til jordbruk og dyr.

Ildjarnstad 4H har arrangert høstfest med utstillinger hvert år siden 1956 med invitasjon til hele bygda.

Ildjarnstad 4H er i dag den største 4H–klubben i Oppland med 45 medlemmer i alderen 10–18 år.

Det at 4H er en medlemsstyrt organisasjon, gjenspeiles i innhold og fokus. Oppgavene var de første tiårene knyttet tett opp mot jord– og landbruk, dyrehold og husstell. Prosjektene i 4H er nå i ferd med å bli digitalisert.

Medlemmene skal i løpet av et år i 4H arbeide med et selvvalgt prosjekt. Ved godkjent prosjekt og oppmøte, får de tildelt et merke. Etter sju år, mottar de 4H–plaketten.

De tre første tre medlemmene i Ildjarnstad 4H som gjennomførte hele oppgaveløpet fikk 4H–plaketten i 1970, og siden den gang har hele 146 medlemmer fått denne. Tre generasjoner 4H–ere i bygda har nå mottatt 4H–plaketten. Og tidligere 4H–ere fra Hedalen har tatt med seg engasjementet og startet nye 4H–klubber andre steder i landet.

Ildjarnstad 4H er en aktiv klubb
Ildjarnstad 4H har faste aktiviteter gjennom året med kurs der du unge kan få lære et håndverk, de har aking i Fledda, bowling, fylkesleir i juni og landsleir i juli, hyttetur og høstfest.

Sommeren 2018 arrangerte Ildjarnstad 4H fylkesleir med deltagere fra hele Oppland. De hadde aktiviteter i Hedalen, Vassfaret og Begnadalen.
Dette var ikke første gang Ildjarnstad 4H var vertskap for dette store arrangementet. Fylkesleiren har til sammen vært i Hedalen fire ganger:

– i Vassfaret i 1977 med 170 deltagere,
– på Nordre lokalet i 2001 med 180 deltagere,
– på Vassfarfoten i 2011 med hele 300 deltagere og
– i 2018 var fylkesleiren her på skolen i Hedalen med 160 deltagere.

Avslutning
Verdiene 4H bygger på er like viktige og aktuelle i dag som de var den gang ved oppstarten av Ildjarnstad 4H i 1956.
 
Ildjarnstad 4H har hatt stor betydning for barn og ungdom i bygda.
Vi trenger en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.

Det er mange dyktige ledere, klubbrådgivere og medlemmer som fortjener en kulturpris for sitt enestående engasjement i Ildjarnstad 4H opp gjennom åra.

Prisutdeling
Jeg har nå den store glede og ære å be Ildjarnstad 4H komme frem å motta Kulturprisen 2018 fra Sør–Aurdal kommune.