Sist oppdatert: 24.11.2018 16:13

Kling no klokka, ring og lokka

  TEKST: LIV BARBRO VEIMODET
BILDER OG VIDEO: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

«I uminnelege tider har kyrkjeklokkene ringt og kalla oss saman i glede og sorg, til kvardag og fest, i helg og sykne. Klokkene har ringt sola opp, og sola ned, ringt når dei små har vorte bore til dåpen, og når graver har vorte grave, og den døde skulle i jorda. Kyrkjeklokkene har fulgt oss frå vogge til grav, og så og seia vore som pulsslaga i livet vårt...

 

Mykje har endra seg opp gjennom åra sidan dei fyrste kyrkjeklokkene ringte utover landet. Men klangen, kunsten og handverket har me framleis - ein liturgisk funksjon, og eit levande og ubrote 1000 år gamalt tradisjonshandtverk. På 500-talet kom ei klokke over havet frå Carthago til Campania. Og derifrå har me fått ordet CAMPANOLOGI, altså læra om klokker.»


Henning Andersen

Slik startet kursleder og klokkinist Henning Andersen opp ringerkurset i Hedalen stavkirke mandag 19/11. Da var ringere/kirketjenere og kirkeverger fra Etnedal, Sør-Aurdal og Vestre Slidre samlet for å få innføring i ringeteknikker og ringertradisjon i Valdres, i Norge og i Europa.

  • Les resten av teksten her.


Stupulen ved Hedalen stavkirke


Knut Digene er tilsatt som kirketjener i Hedalen


Her ringes det fra tårnet i Hedalen stavkirke.