Sist oppdatert: 28.11.2018 16:11

Takketale for kulturprisen
Ildjarnstad 4H – Kulturprisen 2018

  ANNE MARTE GRØV, KRISTIN STRANDBÅTEN ILDJARNSTAD OG BJØRN RUNE BAKKE

Anne Marte: På vegne av Ildjarnstad 4H vil vi takke Sør-Aurdal kommune v/ordfører Kåre for årets kulturpris. Det er en stor ære! Vi synes det er veldig morsomt at formannskapet i Sør-Aurdal kommune ser på arbeidet vi legger ned som kultur, og at vår hobby og fritidsaktivitet blir funnet verdig til å få kulturprisen. Ildjarnstad 4H har gjennom 62 år arbeidet for et variert fritidstilbud for barn og unge i bygda. Til sammen er det 142 medlemmer fra Ildjarnstad 4H som har mottatt plaketten, som et bevis på åtte år gjennomført i klubben.


ANNE MARTE GRØV, KRISTIN STRANDBÅTEN ILDJARNSTAD OG BJØRN RUNE BAKKE
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kristin: Kulturprisen betyr mye for oss i Ildjarnstad 4H. Vi jobber år etter år med å aktivisere ungdom og gi tilbud som passer for alle. I tillegg til at 4H er morsomt er det også lærerikt, og både klubben og fylket ønsker å gi oss ungdommer faglige kunnskaper blandet med morsomme aktiviteter. Det at Ildjarnstad 4H får årets kulturpris gir oss mer motivasjon til å fortsette med det arbeidet vi gjør, og til å gjøre klubben enda større og verve flere medlemmer.

Bjørn Rune: Ildjarnstad 4H ble, som alle nå vet, stiftet i 1956. I en tid da det var 3 skolekretser i Hedalen. Det ble stiftet 4H-klubber i alle skolekretsene og de fikk navn etter skolekretsene, Ildjarnstad, Nerstad og Storruste. Nerstad og Storruste ble lagt ned etter hvert, men Ildjarnstad har bestått. Senere ble Hedalen til én skolekrets og klubben favnet da hele Hedalen, men navnet Ildjarnstad valgte vi å beholde. Ildjarnstad er jo et tradisjonsrikt navn.
Jeg startet i 4H i 1963. Oppgavevalg er vanskelig. Første året hadde jeg grønnsaker som oppgave, andre året hadde jeg grønnsaker som oppgave, tredje året hadde jeg grønnsaker som oppgave.. Da mente noen at jeg burde utvide horisonten og det ble etter hvert både bandvev, prydsøm og baking. Oppgavearbeidet ble ofte gjennomført som studieringer. I baking var det Anna Brenden som var lærer. Jeg husker jeg skulle bake grahamkjeks. Deigen ble satt til heving, men den fikk ikke være i fred. Den ble gjemt mange steder rundt i huset. Til slutt tok Anna deigen og puttet den i forklelomma der den ble hevet ferdig. Resultatet ble ikke vellykket da jeg hadde tatt feil av teskje og spiseskje når det gjaldt saltet. Dette var det året jeg ble konfirmert, så jeg bakte kransekake til konfirmasjonen. Kransekaka ble god den.
Jeg fikk plaketten i 1970 sammen med Marit Helene og Olav. Vi var de første fra Ildjarnstad som fikk den.

Etter at jeg var ferdig som medlem tok jeg over som klubbleder.
I 1977 fikk Ildjarnstad ansvaret for årets fylkesleir. Den ble arrangert på Aurdalssetra. Det var enkle forhold i den tida. Vatn fikk vi ved at det ble lagt ut slange fra en bekk i nærheten. Vi fraktet inn to utedoer fra bygda. I fjøset tok vi opp noe av gulvet og det laget en lang dobenk over. Vi hadde værgudene med oss. Det var kjempevær hele leiren, men dårlig vær både før og etter.

På leiren i Vassfaret, nærmere bestemt på Skrukkefyllhaugen, diskuterte vi om vi skulle opprette en alumnklubb for Oppland. Samme høst møttes vi igjen på Haglundsetra og stiftet Oppland Alumnklubb, eller OPAL som den nå heter. Har en formening om at den gikk i dvale etter hvert og senere ble restiftet, men det er en annen historie.

Det skjedde en ting til i 1977 som var stort både for klubben og for meg, kanskje mest for meg. Berit og jeg giftet oss. Da vi kom ut av kirken etter vielsen stod 4H der sammen med hjelpekorpset og dannet flaggborg. Det var et uforglemmelig øyeblikk. Klubben fikk med dette en ny leder, nemlig Berit. Hun er både aktiv, kreativ og engasjert. Klubben gikk nå inn i en veldig aktiv periode.

Kan jo ta 1985. Det året ble det notert 62 møter av forskjellige slag og skal nå ta for meg disse. Nei, jeg skal ikke det. Jeg skal nevne to store arrangement, nemlig i forbindelse med Landbruksuka og TV-aksjonen.
Norske 4H ønsket at Ildjarnstad 4H skulle ha stand på Landbruksuka på Hellerud. Så 13.-19.juni var mange medlemmer på stand. Her vi jeg referere fra Valdresen:
«Hedalsgarn til kongen.
Blant dei mange som hadde noko å vise fram var og Ildjarnstad 4H fra Hedalen. Ungdomane jobba på skift veka i gjennom, og hadde jamvel Kongen på besøk. Han kom i alle fall sakte fart forbi i hesteskyss. Om han nå etterpå sit og strikkar skal være usagt, men råstoffet har han i alle fall. Ved passeringa vart det kasta eit garnnyste oppi fanget hans, og kvitteringa var det hjartegode smilet som heile Norge kjenner så vel. Nystet var ei prøve på det 4H-ungdomane hadde å demonstrere. Ei gruppe frå klubben har sysla med garnfarging veka til endes, og stoffet som er brukt er henta frå naturen, med andre ord plantefarging. Standen var plassert tett ved hovudreksla og såg ut til å verka som ein magnet på dei fleste som passerte. Blide hedalsjenter fekk etter kvart stor rutine i å fortelja om arbeidsprossesen.

Overnatting på Vassfarvis.
Men Ildjarnstad hadde meir å by på. Gruppa som steller med friluftsliv hadde reist ein gapahuk, og demonstrerte korleis det føregår under vandringar i Vassfaret.»

I forbindelse med årets TV-innsamling gikk Ildjarnstad 4H i bresjen for å arrangere bygdedag. 4H fikk med seg alle andre lag og foreninger i bygda. Bygdedagen ble arrangert 24.8. Det ble kostymefotballkamper, leiker, basar, auksjoner og matservering. Dans og underholdning om kvelden der bygdas tre band, Trekkspillkara, Action og Telahiv spilte på skift til klokken ett på natta. Det kom inn kr 20.000. Høydepunktet var da Miriam og Gunn fra klubben overrakte sjekken til innsamlingsaksjonen på direktesendt TV til Gunvor Hals.
En viktig del av 4H er leirer. Selv var jeg bare på 2 leirer som medlem, men som ledere har Berit og jeg vært på mange. Det var slik i vår tid at medlemmene helst ikke ville ha med foreldrene på leir. Derfor ble det vi som reiste. Husker spesielt leiren på Brovoll i Lunner i 1982. Vi diskuterte om at det forsvarlig at Berit ble med. Vi ventet Ole Martin. Kom fram til at det var kortere til Ringerike sykehus fra Brovoll enn det var fra Hedalen så vi reiste på leir og lå i telt. Dette var slutten av juni. Ole Martin ble født 18.juli.
Leif Hallenberg Nilsen – Halle – var for oss selve symbolet på 4H. Han var 4H instruktør og reiste rundt på samtlige høstfester i alle klubber i Oppland så lenge han var med. Han hadde aldri vært medlem så han fikk aldri plaketten selv. Derfor valgte vi å lage en spesiell plakett til han. Arnbjørg vevde en plakett. Denne fikk han overrakt på 30 års jublileet til Ildjarnstad i 1986. Denne satte han stor pris på. Etter at han døde fikk klubben den tilbake og den ble hengt opp på lokalet.

Kristin: Jeg har i løpet av mine 8 år i 4H fått oppleve utrolig mye. Allerede andre året mitt som aspirant i 2011, fikk jeg være med å arrangere fylkesleir i Hedalen. Fylkesleir var alltid gøy og ett av sommerens høydepunkter, og det å invitere andre 4Here til bygda får var stor stas for alle. Over 300 ungdommer fra 4H i Oppland møtte opp på Vassfarfoten å bidro til en super leir i regi av oss i Ildjarnstad 4H.

Denne sommeren var vi så heldige å få arrangere fylkesleir igjen. Etter å ha fått vært med på dette igjen noen år eldre sitter jeg ikke igjen med bare morsomme, men også lærerike minner. I bygda har vi alltid hatt en sterk dugnadsånd, og dette kom ekstra tydelig fram for meg i sommer da hele bygda bidro til å arrangere en leir jeg aldri kommer til å glemme!
I tillegg til dette var jeg så heldig å få være med 4H til USA i fjor sommer. I USA er 4H stort, og det er jo der 4H har sine røtter fra. 4H gir oss og andre ungdommer i verden utallige muligheter, og jeg veit at mange er enig med meg når jeg sier at jeg er veldig takknemlig for det 4H har gitt og fortsatt gir oss. Nå er min tid i Ildjarnstad 4H over og det er min tur til å ta imot plaketten.

Etter å nå ha fullført 8 år i 4H ser jeg tilbake på min tid i klubben som sosial aktiv og morsom, og samtidig veldig nyttig og lærerik. 4H er en unik organisasjon som gir barn og ungdommer store fordeler. I ung alder lærer vi å lede, vi lærer å skrive, vi lærer om økonomi og vi lærer å være en del av en stor gruppe som samarbeider om et felles mål. Medlemmene har hovedansvaret for styringen av klubben: og velger et styre, arrangerer styremøter og årsmøter. Medlemmene i styret blir også sendt på DAF-kurs i fylket som går ut på å lære mer om hvert enkelt styreverv. Uten at vi tenker over det lærer vi utrolig mye om oss selv og om hvordan livet egentlig fungerer, og det gir oss erfaring og kunnskap som vi kan ta med oss videre i livet!

 

Anne Marte: Her i Hedalen har Ildjarnstad 4H alltid hatt en stor betydning. Det har vært en sosial møteplass for hele bygda gjennom 62 år. På vegne av Ildjarnstad 4H vil vi igjen takke Sør-Aurdal kommune for årets kulturpris. Vi i Ildjarnstad 4H lover å fortsette å arbeide for de kjerneverdiene 4H står for: klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse.