Sist oppdatert: 02.11.2018 20:39

Fulgte ikke oppfordring om å gi orientering

  ARNE HEIMESTØL

I formannskapsmøte 16.10. lovte ordfører Kåre Helland (Sp) at det skulle bli gitt en orientering om Sør-Aurdalshallen i kommunestyrets novembermøte. Det var Emmy Bakkom som reiste dette spørsmålet.

Denne orienteringen kom ikke i møtet i går, og da referatet fra gårsdagens møte ble lest opp, var løftet ordføreren ga om at orientering skulle komme i desembermøtet, heller ikke med. Det førte til at Emmy Bakkom (KrF) måtte på talerstolen to ganger for å stille spørsmål om hva som skulle skje.

I dag har Hedalen.no utfordret ordføreren til å kommentere det som skjedde i lys av byggekomiteens (formannskapets) rolle i prosjektet fram til Sør-Aurdalshallen skal være ferdigstilt i desember 2019.

Her er svaret ordfører Kåre Helland (Sp) har gitt på e-post:

Det er gledelig at interessen for Sør-Aurdalshallen og den sin fremdrift.
Det stemmer at Emmy Bakkom ba om dette i formannskapet og jeg burde ha fulgt dette bedre opp slik at dette var med i kommunestyre. Når det er sagt er det ikke mye endringer eller gjort siden sist informasjon. Det har i stor grad dreid seg om grunnarbeid med grøfter for strøm og vann og tomte arbeid. Det er ingen endringer fra vedtak som jeg kjenner til. Det vil være naturlig at vi kaller byggekomiteen inn til møte i forbindelse med neste formannskap for en orientering. Komiteens rolle i prosjektet er drøftet i komiteen og avklart.