Sist oppdatert: 04.11.2018 18:00

Skoleporten

  Skoleporten er Utdanningsdirektoratet si netteneste der skolar og skoleeigarar finn relevante og pålitelege data om grunnskoleopplæringa

Noko av informasjonen er open, men ettersom Hedalen barne- og ungdomsskole har få elevar på fleire trinn, er nokre av tala ikkje offentlege.

Skolen har for tida 72 elevar. Det er sju kontaktlærarar, og til saman er det 14 lærarar ved skolen.

På nettstaden finn vi open informasjon om standpunktkarakterar og eksamensresultat for 10. trinn våren 2018. Resultat av nasjonale prøver er ikkje offentlege.

Standpunktkarakterar
Gå inn på denne sida og vel Resulat – grunnskolen standpunktkarakterar. Her får du fram gjennomsnittskarakteren i kvart fag, og du kan samanlikne med karakterane i Sør-Aurdal kommune, Oppland fylke og nasjonalt.

Eksamenskarakterar
Nedanfor viser vi resultata av skrifleg og munnleg eksamen. Her er det eksterne sensorar som set karakterane.

Engelsk skriftleg

Matematikk munnleg