Sist oppdatert: 05.11.2018 15:50

Ordfører Kåre Helland svarer

  ARNE HEIMESTØL

I artikkelen Lov og orden i Sør-Aurdal kommune utfordret vi ordfører Kåre Helland til å svare på fire spørsmål. I dag har vi mottatt ordførerens svar
.

Spørsmålene

  1. Er du enig med Fylkesmannen i at dialogkonferansen var et møte i folkevalgt organ?

  2. Hvis svaret på spørsmålet ovenfor er ja: Når vil kommunen publisere møtebok/protokoll fra dialogkonferansen?

  3. Er du enig i at det var ordfører som skulle ha innkalt til dialogkonferansen – ikke rådmannen?

  4. Finnes det nå flere møter i Sør-Aurdal kommune som av dette dokumentet er definert som møter i folkevalgte organer, og som allmennheten ikke er kjent med?

Ordførerens svar

Vi forholder oss til fylkesmann sin vurdering og retter oss etter dette. Jeg vil i løpet av dagen ta kontakt med fylkesmann for høre om de mener vi skal lage protokoll for møte 23.august.

Slik jeg leser brevet fra fylkesmann av 30.oktober legger de til grunn at dette var et politisk møte og skal følge regler ut i fra dette. For meg virker det kunstig at vi etter 6 uker skal lage møtebok/protokoll fra møte. Det står ikke noe direkte i brevet om dette men vil selvsagt følge de pålegg vi får.

I henhold til kommuneloven er det ordfører som kaller inn til politiske møter der beslutninger skal fattes og dette har vi praktisert.

Det er vanskelig å tolke hva folkevalgte organ er. Møte på Begnadalen samfunnshus tidligere i år om bolyst der redaktøren fra Hedalen.no var til stede er slik jeg definerer forklaringen her er dette folkevalgt organ i det store deler av forsamlingen der var politikkere. Hva mener redaktøren om det?

Hva med gruppemøter i forkant av kommunestyre de enkelte parti har? Skal slike møter tolkes som folkevalgte organ har vi som kommune vanskelig for å invitere befolkningen til samlinger.

Kåre Helland