Sist oppdatert: 07.11.2018 11:50

Kulturprisen 2018 til Ildjarnstad 4H

  PRESSEMELDING
Formannskapet har gjort enstemmig vedtak om at Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune 2018 tildeles Ildjarnstad 4H
.


Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ildjarnstad 4H har gjennom en årrekke bemerket seg gjennom sitt positive barne- ogungdomsarbeid i kommunen. 4H har som formål å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.

Ildjarnstad er den største4H klubben i Oppland. I sommer arrangerte Ildjarnstad 4H fylkesleir i Hedalen.Alle dagens og tidligere ledere, klubbrådgivere og medlemmer inviteres spesielt påkulturkvelden med utdeling av kulturprisen. Det er mange som gjennom årene har deltatt oggjort en særlig innsats i Ildjarnstad 4H.

For å stimulere til økt innsats i kunst, kulturliv og miljøarbeid og for å gi en oppmuntring til de mange som er engasjert i slik virksomhet, ble Kulturprisen for Sør-Aurdal kommune opprettet i 1978.

Kulturprisen kan tildeles personer, lag og foreninger som har gjort ensærlig innsats i kommunens kunst og kulturliv på frivillig basis.

Årets kulturprisutdeling er lagt til Hedalen barne- og ungdomsskole fredag 23.11. kl. 19.00. Arrangør: Sør-Aurdal kommune i samarbeid med Hedalen Bygdeutvalg