Sist oppdatert: 07.11.2018 17:45

20181106 Hvor heldige er vi egentlig - vi som bor i Valdres?

  SOLVEIG LIE
Hvis du hører på radio og ser på tv – så ser verden helt annerledes ut enn det den gjør i Valdres!

Det kan godt være at de har det like godt i alle fylker, kommuner og småsteder i Norge – men her snakker jeg om Valdres – siden jeg er herfra. Jeg har dype røtter i Hedalen.

"Valdres" har alltid hatt et godt rykte. Det "å være fra Valdres"- har alltid blitt møtt med velvilje. Det var alltid så fint å kunne si at du kom fra "Valdres". Og Hedalen? Det måtte alltid forklares – for det stedet hadde ingen hørt om før. Kanskje hadde noen få – hørt om Vassfaret.

Men hvordan ser verden ut utenfor Valdres?
Den verden er veldig stor! Så stor at hvis du leser nyhetene i dag – fra hele verden – så kan du for eksempel lese at kvinner blir kastet syre på i India og at uttallige småjenter blir tvangsgiftet og ikke lærer hverken å lese eller skrive.

Det har til alle tider vært slik – i altfor store deler av verden – at jenter og kvinner har vært underdanige menn og onkler. Som ikke bestemmer over sine egne liv.

Det kunne vært fint om unger som er født i Valdres virkelig skjønner hva de har. Valdres er jo en bitte liten del av Norge. Valdres er mindre enn en prikk på Verdenskartet.

Men Norge er i forandring.
Valdres har kanskje ikke endret seg så mye. Og det kan bli vår framtids beste varemerke. Her er det omtrent det samme som det har vært til alle tider. Nedgang i folketall, evige diskusjoner om penger og hva som lønner seg.
Derfor er vi så heldige vi som bor i Valdres. For her vet vi hva vi har og kanskje også hva vi får. Selv om det er nedgang i folketallet – tar vi vare på bygdene våre.
Det må være verdens beste varemerke.

Solveiglie1@gmail.com