Sist oppdatert: 08.11.2018 14:15

20181108 Om Hedalen.no og innsynsrett

  SOLVEIG LIE

Det kan være mye å holde styr på - så dette er kort oppsummert.

Hedalen.no fikk medhold av Fylkesmannen. Sør-Aurdal kommune tapte. Det skulle vært innsyn i referat/notater fra dialogseminaret i Sør-Aurdal fra den 23. august 2018. Det fikk Hedalen.no ikke. Men det skulle Hedalen.no altså fått.

Hovedregelen i Off.loven § 3 er at alle saksdokumenter er åpne for innsyn, så lenge annet ikke er bestemt i lov eller forskrift.

Så bestemmer kommunestyret likevel at de lukker deler av det siste møtet – fordi forholdene er så små at diskusjonene kan berøre enkeltindivider som kan bli identifisert.
Og – siden til og med tilstandsrapporten fra grunnskolen er unntatt offentlighet – etter § 13 i off.loven – så kan jo alle slå hverandre i hodet med paragrafer.

Slik bør det ikke være.

1. For det første – er det altfor små forhold i kommunen – det viser jo mangel på åpenhet med full styrke. Sør-Aurdal kommune er altså så liten – at det som faktisk kan bli tatt opp på lukkede møter – kan være det som betyr aller mest for alle i kommunen. Det er først og fremst med hensyn til skolenedleggelser. 

2. For det andre – så er det vanskelig å forstå – at når både politikere og ansatte i administrasjonen beviselig gjør feil i henhold til loven – så skylder de på pressa i stedet for å kunne være sjeleglade for at de blir korrigert. Det er jo få som vet "alt". De aller fleste av oss har mye å lære. 

Med fokus på pressa – kan alle få mer kunnskap. Også politikere! Og det må være det viktigste i verden. For vi vet jo – at det perfekte samfunn ikke finnes. Og ved å lære i stedet for å påstå – kan vi alle være med på å gjøre lokalsamfunnet vårt – til det beste. 

Solveiglie1@gmail.com