Sist oppdatert: 15.04.2018 18:12

Betaler man full arbeidsgiveravgift, skal man få sykelønn!

 

BJØRN GJERSTAD, BEDRIFTSFORBUNDET
 

Fra 1. juli 2015 ble regelverket endret slik arbeidstakere har rett til å stå i jobb til de er 72 år. Men retten til sykepenger kuttes når man passerer 67 år. Høyre har nå vedtatt å ”gjennomgå aldershindringer” i arbeidslivet og fjerne øvre aldersgrenser i arbeidsmiljøloven. Vi i Bedriftsforbundet mener det er på høy tid at man gir sykelønn eller fjerner arbeidsgiveravgiften for selvstendig næringsdrivende over 70 år. Fordi eldre i arbeid er godt for så mangt!

Etter fylte 70 år har arbeidstakere derimot ingen krav på sykepenger, hverken fra arbeidsgiver eller NAV. De selvstendige næringsdrivende over 70 som skaper sin egen arbeidsplass, må betale full arbeidsgiveravgift, men har ikke rett på sykepenger. Arbeidsgiveravgift skal i utgangspunktet finansiere folketrygdens utgifter til sykepenger, pensjon og arbeidsledighetstrygd.

Politikere vil ha flere eldre i jobb. Men pr. i dag har folk over 67 år en dårligere sykelønnsordning enn andre. Over 70 får de ikke sykepenger i det hele tatt. Arbeidsminister Anniken Hauglie lovet på Høyres landsmøte å se på saken. Partiet vedtok i helgen å «gjennomgå aldershindringer» i arbeidslivet og å fjerne øvre aldersgrense i arbeidsmiljøloven.

Bedriftsforbundet mener det kan være vanskelig å ha ett regelverk som skal balansere en verdig avgang for eldre, slitne arbeidstakere og samtidig gi incentiver til de som ønsker å stå lenger i jobb. Det må være lønnsomt og rettferdig for selvstendig næringsdrivende, som fortsatt har kompetanse, trivsel og er produktive: De skaper sin egen arbeidsplass, men må betale arbeidsgiveravgift, selv om de ikke har rett på sykepenger.

 

Vi synes ikke det er urimelig å be om et ekstra incentiv til å stå på litt lenger før de går av med pensjon. Derfor mener vi de over 70 år skal ha rett på sykelønn eller at man fjerner arbeidsgiveravgiften.

Eldre i arbeid i det ganske land er både til beste for samfunnet og den enkelte!