Sist oppdatert: 22.04.2018 18:33

Bagn legesenter får turnuskandidat

 

ARNE HEIMESTØL
Etter at en annen kommune i Oppland har sagt fra seg en turnus-kandidatplass, får Sør-Aurdal denne hjemmelen fra 1. august 2018.

 

Dette leser vi i dokumentet Årsmelding og regnskap for 2017 som ble publisert på kommunens hjemmeside sist torsdag.

 

Ved årsskiftet var det 3014 innbygger i Sør-Aurdal kommune. Det er to leger i Bagn, og kommunen samarbeider med Ringerike om en legehjemmel på Nes i Ådal. Alle tre legene er menn, og fra politisk hold har det flere ganger vært ytret ønske om at kommunen bør ha en kvinnelig lege også.

 

De to legene i Bagn er fastleger, men har også oppfølgingsansvar overfor sykehjem, hjemmesykepleie og helsestasjon.

 

De seks Valdres-kommunene har samarbeid om legevakt. Samarbeidsavtalen sier at Sør-Aurdal skal bidra med tre leger i vaktsamarbeidet. Ettersom en turnuskanditat kan delta i lege-vaktssamarbeid, kan denne saken bli løst.

 

helsenorge.no finner vi følgende oversikt: