Sist oppdatert: 24.04.2018 17:36

Nedgang i sykefraværet

 

ARNE HEIMESTØL

Det totale sykefraværet i Sør-Aurdal kommune var i 2017 på 7,6 % mot 9,1 % i 2016.

 

Egenmeldt fravær av mulige dagsverk var på 0,9 %, mens det tilsvarende legemeldte fraværet var på 6,7 %.

 

  Sykefravær kvinner Sykefravær menn
2017 8,7 % 3,6 %
2016 10,7 % 2,8 %– I samarbeid med IA-rådgiver ved NAV arbeidslivssenter, ble det i 2017 etablert faste møter der ledere med personalansvar kunne møtes sektorvis for å drøfte sykefraværs- og oppfølgingsarbeid, leser vi i årsmeldingen for 2017.