Sist oppdatert: 28.04.2018 07:58

Bredbåndsutbygging er et nasjonalt ansvar!

 

KJERSTI BJØRNSTAD, GRUPPELEDER I FYLKESTINGET FOR SENTERPARTIET

I en artikkel på Hedalen.no ble det stilt spørsmålstegn ved posisjonen i Oppland fylkeskommune sine prioriteringer, og spesielt Senterpartiet sitt standpunkt i saken om økt avsetning til bredbåndsutbygging. Eivind Brenna kaster seg i kjent stil ut i debatten, kommenterer villig og omtaler dette som strutsepolitikk.

Oppland fylkeskommune er i ferd med å gjennomføre en bredbåndstrategi, hvor vi i samarbeid med staten, kommunene og utbyggere ønsker å øke utbyggingstakten. Det er igjennom vedtak i 2017 avsatt nær 15 millioner til formålet, hvor det nå ble bevilget ytterligere 10 millioner til bredbåndsfondet. Vi har altså ikke kuttet i midler til bredbånd, vi har økt potten. Vi ønsker å være en del av bredbåndsdugnaden, men vi kan ikke leve med at kommunene og fylkeskommunen sitter igjen med finansieringsansvaret der staten selv burde tatt hovedansvaret. Ansvaret for å sikre den digitale allemannsretten og sikre høyhastighets bredbånd til våre innbyggere må legges der det hører hjemme, i regjeringa.

God bredbåndtilgang er like viktig som vann, kloakk, vei og strøm. Oppland har mye spredt bosetting og særlige utfordringer med å sikre alle innbyggere og hele næringslivet tilgang til moderne høyhastighets bredbånd. Men det er også slik at flere bynære områder både på Gjøvik, Lillehammer og Hadeland har dårlig dekning. Senterpartiet, har i sammen med resten av posisjonspartiene på fylkestinget vårt tydelige gjennom vedtak og uttalelser på at den digitale allemannsretten må på plass skal alle kunne ta del i det digitale samfunnet og de mulighetene dette gir.

Vi ønsker å bidra til å sikre bedre bredbåndsdekning, med det krever en sterk statlig finansiering for å nå målene våre. Det totale behovet for finansiering for å bygget ut bredbånd i Oppland er nærmest uendelig, og anslås til nærmere 500 millioner. Med det som bakteppe er det uforståelig at Oppland fylkeskommune ved årets tildeling av midler fra Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet ble avspist med inntil 6,4 millioner til finansiering av utbygging. Argumentasjonen for en slik tildeling er at dekningskartene til Nkom viser at den finnes bare 10 husstander i Oppland som har under 10 Mbit/sek. Dette vet vi som bor i dette fylket at er feil - riv ruskende feil. Allikevel kommer statistikken frem til at Oppland skal tildeles 4,3% av den nasjonale bredbåndspotten som for 2018 er snaut 150 millioner. Når regjeringa i tillegg ikke prioriterer økte midler til bredbåndsutbygging til tross for stort fokus på digitalisering, blir dette dobbelt feil. Kanskje Eivind Brenne skal bruke litt mer tid på å påvirke egen regjering til å satse ordentlig på bredbånd, og ikke minst sørge for at det blir ryddet opp i det som i de nye retningslinjene til Nkom virker fullstendig meningsløst.

Vi mener utbygging av bredbånd må skje innenfor et regime hvor vi tar i bruk både offentlige og private krefter. Det er imidlertid et offentlig ansvar å sikre helheten i tilbudet, og da spesielt å sørge for utbygging og drift i områder hvor det kommersielle grunnlaget er svakt. Til dette trengs det statlige penger.

Kjersti Bjørnstad, gruppeleder i fylkestinget for Senterpartiet.