Sist oppdatert: 07.04.2018 17:46

Interessen for bredbåndsutbygging

 

VEGARD VESTROM

Hedalen Bygdeutvalg har gjennomført en spørreundersøkelse for å lodde interessen for videre utbygging av bredbånd i Hedalen. Svarfrist var 6. april.

I undersøkelsen er det forutsatt ei tilknytningsavgift på inntil kr 10 000.
Det var ingen bindinger knyttet til å tegne seg. Strekningen som er undersøkt: Fra Hallom til Åsli.

På strekningen er det potensielt ca. 175 adresser hvor det finnes bolighus. Adresser i Skolehagen og i Brunbakklia er ikke medregnet, da fibernettet allerede er bygd ut i området. Det kom inn 64 svar. Av disse var 61 interessert. Svarprosenten kunne med fordel vært større.

Undersøkelsen vil nå danne grunnlag for utvalgets drøfting med Sør Aurdal Energi AS og Eidsiva Bredbånd AS, for å undersøke muligheten for å realisere fibertilknytning på hele eller deler av strekningen. Vi kommer tilbake til hva realitetsdrøftingen har resultert i.

For Hedalen Bygdeutvalg
Vegard Vestrom