Sist oppdatert: 08.04.2018 14:49

Fiberutbygging i Hedalen

 

SOLVEIG LIE

På hedalen.no i dag kan man lese at av 175 adresser var det bare 61 som har svart at de vil legge inn fiber til en tilknytningsavgift på inntil kr 10 000,-.
Er det slik at de som sier nei, eller ikke svarer – helt skjønner hva de sier nei til – eller kanskje ikke skjønner helt omfanget av ikke å svare?

Fiber er og blir den sikreste måten for kommunikasjon. Den gamle ADSL-teknologien som mange har i Hedalen, kommer fra telefonstolper som står på skeive og kanskje varer helt til de faller ned. Disse linjene har dårlig/intet vedlikehold og har en mye lavere hastighet enn fiber.

Posten går inn for at postombæringen reduseres fra fem til tre ganger i uka fra 2020. Fra 2022 vil det kuttes til to ganger i uka. Så til en. Det blir endringer i Postloven. På bakgrunn av endringen går det fram at 95 % av det som i dag havner i folks postkasser, kan digitaliseres.

Man kan ikke forvente å få posten på døra lenger. I stedet kan man få alle de opplysninger man før fikk i posten over nett. Det er både mye raskere og sikrere og også besparende for samfunnsøkonomien. Hastighet på nettet har mye å si.

Selv om det ikke er mest interessant for mange innbyggere å streame musikk og film eller "game"- på nett, så vil alle ha fordeler av høy hastighet. Nett-radio og nett-TV har kommet for å bli. Vi kan høre og se programmer som tidligere er sendt - når vi vil. På den måten bestemmer man selv hva man vil se og høre på. Vi kan få inn utallige tv-kanaler - så antenner og paraboler kan gå rett på Nes.

Statlige og offentlige organer sender mer og mer informasjon via nett.
Skoler digitaliseres, og det blir stadig mer innenfor helse som kobles til internett.

Det er økt etterspørsel etter bredbånd med virkelig høy hastighet. Det kommer en ny generasjon som tar det for gitt å koble seg til et raskt nettverk. I tettbebygde strøk er fiber en selvfølge. Hvorfor er det ikke det i Hedalen?
solveiglie1@gmail.com