Sist oppdatert: 08.04.2018 14:48

Rapport fra landsmøtet i Høyre

 

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDE: ANN WISEMAN STAVEDAL


Magnhild Huseby Bolstad ble nylig valgt til 1. nestleder i det nye Innlandet Høyre. Denne helga er hun landsmøtedelegat på Gardermoen
.

 

 

Grønn omstilling
– For Innlandet Høyre har resolusjonen om Grønn omstilling vært viktig. Det er historisk at Høyre vedtar en slik resolusjon, og den tar virkelig klima og miljøproblemene på alvor, forteller Huseby Bolstad. – Den sier blant annet at vi skal prioritere tiltak med størst mulig reduksjon i klimagassutslipp per brukte krone, både på kort og lang sikt. Vi ønsker også at Norge skal ha en lederrolle i de internasjonale klimaforhandlingene.

Fossile kjøretøy
Innlandet Høyre var derimot ikke begeistret for forslaget om å øke engangsavgiftene for fossile kjøretøy. Dette temaet tok Huseby Bolstad opp i et innlegg du kan se her. Forslaget ble nedstemt av landsmøtet.


Stipend
Ellers noterer Huseby Bolstad seg at det ble vedtatt en resolusjon om å innrette utstyrsstipendet i videregående skole mer treffsikkert, slik at en sikrer at pengene går til dem som faktisk trenger dem.